Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna CSDAKTUALNOŚCI Z ROKU: 2016| 2015 | 2014|2011| 2009|2010| 2009 | 2008 | 2007 | 2006

Święto Odzyskania Niepodległości w Gminie Stanin

11 listopada 2017r. obchodziliśmy 99 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Dzień obchodów rozpoczął się mszą świętą o godzinie 10.00 w kościele Św. Marii Magdaleny w Tuchowiczu odprawioną w intencji Ojczyzny. Mszę św. celebrował proboszcz parafii ks. mgr Dariusz Mioduszewski. Dalsze uroczystości odbywały się przed pomnikiem poległych bohaterów w walkach o wolną i niepodległą Ojczyznę, gdzie miały miejsce okolicznościowe przemówienia oraz zostały złożone kwiaty przez władze samorządowe, organizacje polityczne, kombatanckie, jednostki OSP oraz młodzież. Następnie Wójt Gminy Stanin Krzysztof Kazana zaprosił uczestników uroczystości na część artystyczną przygotowaną przez młodzież Zespołu Szkół w Tuchowiczu. Uroczystość odbyła się przy honorowej asyście Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Organizacji Kombatanckich oraz orkiestry parafialnej z Tuchowicza. Wójt Gminy Stanin serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wzięli udział w obchodach tego święta.INFORMACJA

24 października Koło Emerytów i Rencistów ZNP w Staninie obchodziło 25-lecie swojego istnienia. Sekcja E i R ZNP w Gminie Stanin powstała w październiku z inicjatywy koleżanki Zofii Głos – nauczycielki SP w Kujawach. Na tę okoliczność opracowane zostało Kalendarium. Kalendarium to mała książeczka, którą można porównać do ściągawki uczniowskiej. Ukazany został w nim obraz pracy Koła E i R ZNP Gminy Stanin w okresie 25 lat. Przewodnicząca Koła Zofia Mateńko przywitała przybyłych gości. Na uroczystość przybyli: Prezes Okręgu Lubelskiego ZNP Adam Sosnowski, Przewodnicząca Okręgowej Sekcji E i R ZNP w Lublinie kol. Maria Jędryczkowska, z-ca przewodniczącej kol. Krystyna Kot, Wójt Gminy Krzysztof Kazana, przewodn. Rady Gminy Zofia Czubek, dyrektor ZEAS – Piotr Michalak, dyrektorzy placówek oświatowych, lekarz rodzinny p. Elżbieta Konopka Mularzuk, przewodnicząca KGER i I w Staninie p. Honorata Gajowa, uczniowie i nauczyciele ZS w Staninie. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy przed tablicą upamiętniającą nauczycieli TON z czasów II wojny światowej. Następnie prezes Okręgu ZNP oraz przewodnicząca SE i R ZNP wręczyli odznaczenia za 50 lat przynależności do ZNP oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej dla kol. Krystyny Lendzion. Przewodnicząca przedstawiła sprawozdanie z działalności. Obejmuje ono różne formy pracy są to:

1. Obchody rocznicowe i jubileuszowe.
2. Imprezy okolicznościowe i spotkania integracyjne.
3. Wyjazdy do teatru.
4. Wycieczki krajoznawczo turystyczne.
5. Spotkania z ciekawymi ludźmi.
6. Współpraca ze środowiskiem.
7. Integracja z osobami chorymi.
8. Przegląd sytuacji losowej członków koła.
9. Analiza i podział funduszu socjalnego.

Przewodnicząca podkreśliła, że działalność koła nie byłaby możliwa gdyby nie życzliwość instytucji i wielu osób na czele z p. Wójtem Krzysztofem Kazana. Podziękowała władzom Gminy Stanin za pomoc w organizowaniu wielu przedsięwzięć, za udział w spotkaniach, nieodpłatne udostępnianie autobusu na wycieczki i spotkania integracyjne, pracownikom ZEAS za pomoc w naliczaniu i realizacji funduszu socjalnego,
- władzom ZNP za wielki wkład pracy na rzecz emerytów, za wspieranie działalności koła,
- dyrektorom szkół, nauczycielom, uczniom, obsłudze za pomoc w organizowaniu spotkań, przygotowywaniu części artystycznej.
- szczególne podziękowania przewodnicząca Zofia Mateńko przekazała zarządowi Koła: Cecylii Goławskiej, Sabinie Dźwigała, Jadwidze Tomaszewskiej, Krystynie Lendzion, Genowefie Skwarek, Alinie Walo, Zofii Głos, Bożenie Kopeć i Urszuli Brauła za zaangażowanie w pracę koła, za wzorowe wypełnianie powierzonych im zadań, dzięki którym praca jest dobrze zorganizowana.
WIZYTA
w ramach realizacji projektu „Pozwólmy dzieciom zmieniać świat”

Rok szkolny 2017/2018 to trzeci rok współpracy przedszkola ze Stanina z innymi przedszkolami europejskimi w programie Erasmus+. W ramach realizacji projektu „Pozwólmy dzieciom zmieniać świat”, placówka gościła delegacje z przedszkoli partnerskich z Norwegii, Szwecji, Włoch i Estonii w dniach 15 - 18.10.2017.

Goście zostali powitani przez p. Ewę Niebrzegowską Sekretarz Gminy Stanin oraz p. Janusza Sobiecha dyrektora Zespołu Szkół w Staninie. W występach z tej okazji wzięły udział przedszkolaki, a także zespół Jarzębinki ze szkoły podstawowej oraz Czerwone Jarzębiny – lokalny zespół ludowy ze Stanina.

Nauczyciele z przedszkoli partnerskich mieli możliwość obejrzenia żłobka, który funkcjonuje na terenie naszej gminy od pół roku. Zwiedzili również przedszkole w Staninie, wzięli udział w uroczystości gminnego Dnia Edukacji Narodowej w bibliotece.

Wizyta miała charakter sprawozdawczo-szkoleniowy. Odbyły się warsztaty na temat rozwijania akceptacji w obszarze wiek i niepełnosprawność. Były one prowadzone przez p. Karolinę Kalisz, psycholog pracującą w Wielkiej Brytanii oraz p. Agnieszkę Paśnikowską, nauczyciela wspierającego z Publicznej Szkoły Podstawowej w Staninie.

Na spotkaniu projektowym delegacje przedstawiły działania podjęte w ich placówkach w poprzednim roku szkolnym oraz wytyczyły zadania na kolejny etap projektu.

Ostatnim punktem programu wizyty była wizyta w Niewidzialnej Wystawie w Warszawie, która wywarła na gościach ogromne wrażenie. Około godzinna podróż po świecie osób niewidomych paradoksalnie pomogła „otworzyć oczy” jej uczestnikom. Mogli oni wypróbować, jak można sobie radzić w codziennym życiu bez pomocy wzroku – wyłącznie za pomocą słuchu, węchu czy równowagi. Przewodnikami podróży, która czyni człowieka bardziej wrażliwym i pełnym empatii, były osoby niewidome i niedowidzące. Przy pożegnaniu nauczyciele przedszkoli partnerskich podziękowali za wartościowe warsztaty edukacyjne, okazaną gościnność i miłą atmosferę. Następne, ostatnie spotkanie odbędzie się w maju w Szwecji.
WYKAZ
nieruchomości stanowiących własność Gminy Stanin
przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem

CZYTAJ WIĘCEJ... (.PDF)JUBILEUSZ 50 LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
W GMINIE STANIN

14 par małżeńskich z terenu gminy Stanin obchodziło Jubileusz Pożycia Małżeńskiego.
Z tej okazji 14 października 2017 r. odbyło się uroczyste spotkanie Jubilatów, poprzedzone mszą św. w kościele parafialnym w Staninie.
Jubilatów wraz z rodzinami, zaproszonych gości powitali Wójt Gminy Stanin Pan Krzysztof Kazana oraz Sekretarz Gminy Stanin Pani Ewa Niebrzegowska.
Po uroczystych przemowach, złożeniu życzeń nastąpiło odznaczenie Jubilatów medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Dekoracji medalami w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Wójt Gminy. Następnie małżonkom wręczono dyplomy, kwiaty i prezenty. Uczniowie z ZS w Staninie pod kierownictwem Pani Jolanty Skwarek oraz Zespół Ludowy Czerwona Jarzębina przedstawili część artystyczną, która uświetniła i podkreśliła wyjątkowy charakter spotkania.

W uroczystości wzięli udział także Przewodniczący Rady Gminy Pani Zofia Czubek oraz Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Pan Marek Kopeć, który wręczył dyplomy i przekazał życzenia od Marszałka Województwa Lubelskiego.


OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Stanin
z dnia 18 październik 2017 r.
w sprawie zgłoszenia oferty w trybie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

CZYTAJ WIĘCEJ... (.PDF)Otwarcie biblioteki publicznej

Sobotnie popołudnie 2 września 2017 roku na zawsze już zapisze się w historii naszej społeczności. Tego dnia dokonano uroczystego otwarcia nowego budynku Biblioteki Publicznej w Kosutach.

CZYTAJ WIĘCEJ... (.PDF)Nabór wniosków na świadczenia wychowawcze,
rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego
dla rodzin

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 roku przyjmujemy wnioski o 500+, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018. 

Prawo do wsparcia w ramach rządowego programu „Rodzina 500 +” oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest ustalane na okres roku – od dnia 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku. 

Nabór wniosków na świadczenia wychowawcze i rodzinne - CZYTAJ WIĘCEJ... (.PDF)
POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
w roku szkolnym 2017/2018
STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

Podstawowe informacje dotyczące zasad udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym - w formie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stanin.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy materialnej - CZYTAJ WIĘCEJ... (.PDF)
Oświadczenie SIO - CZYTAJ WIĘCEJ... (.PDF)
Informacja stypendium socjalne 2017 - CZYTAJ WIĘCEJ... (.DOC)
Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2017 - CZYTAJ WIĘCEJ... (.DOC)


Regionalny System Ostrzegania

Aplikacja powstała z inicjatywy Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji we współpracy z Telewizją Polską S.A. Jest to innowacyjne rozwiązanie, mające na celu informowanie społeczeństwa o zagrożeniach jak np. klęski żywiołowe i sytuacje na drogach, a także pełniące funkcję edukacyjną poprzez poradniki postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Komunikat (ostrzeżenie) generowany jest przez wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego na stronie internetowej urzędu wojewódzkiego, a następnie w naziemnej telewizji cyfrowej (telewizja regionalna) i aplikacjach telefonicznych. Komunikaty pojawiają się na ekranie telewizora w formie napisów. W zwięzły sposób informują i odsyłają do szczegółów, np. umieszczonych na konkretnej stronie telegazety. W telewizorach dostosowanych do potrzeb telewizji hybrydowej (tj. łączącej telewizję z internetem) istnieje możliwość przejścia na stronę oferującą np. filmową informację dotyczącą zagrożenia.

RSO na smartfony znajdziemy w sklepach z aplikacjami na poszczególne platformy (Google Play, Apple App Store, Windows Phone Store). Aplikację można wyszukać w sklepach po słowach kluczowych „RSO” oraz „Regionalny System Ostrzegania”.

Zachęcamy mieszkańców do instalacji aplikacji.


INFORMACJA

„Komenda Uzupełnień w Białej Podlaskiej prowadzi nabór ochotników do terytorialnej służby wojskowej w 2 Lubelskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Lublinie. Docelowym miejscem pełnienia służby będzie Biała Podlaska (nowotworzony batalion OT). Więcej informacji można znaleźć na stronie http://bialapodlaska.wku.wp.mil.pl/pl/14350.html”„O poziom wyżej - Gmina Stanin stawia na edukację!”


REGULAMIN - CZYTAJ WIĘCEJ... (.PDF)


I N F O R M A C J A


CZYTAJ WIĘCEJ... (.PDF)
Informacja dla właścicieli lasów prywatnych
IX EDYCJA KONKURSU NA PRACE DOTYCZĄCE POLSKIEGO ROLNICTWA
I OBSZARÓW WIEJSKICH „POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

OGŁOSZENIE - CZYTAJ WIĘCEJ... (.PDF)
REGULAMIN - CZYTAJ WIĘCEJ... (.PDF)
KARTA ZGŁOSZENIOWA - CZYTAJ WIĘCEJ... (.PDF)„Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel Ludowych”

W dniu 25 czerwca 2017r. w miejscowości Stanin odbył się pod Patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego „Przegląd Zespołów Śpiewaczych i Kapel Ludowych”. Głównymi organizatorami przeglądu była Rada Sołecka wsi Stanin, Zespół Ludowy „Jarzębina Czerwona” oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie. Podczas imprezy Wójt Gminy Stanin Krzysztof Kazana wręczył uczniom z terenu gminy nagrody za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Przegląd miał na celu promocję i kultywowania dziedzictwa kulturowego północnej Lubelszczyzny oraz integrację lokalnego społeczeństwa. Podczas przeglądu zgromadzona publiczności mogła zapoznać się z repertuarem zespołów i kapel ludowych takich jak:

Zespół Ludowy „Modry Len” z Adamowa
Zespół Ludowy „Świderzanki” ze Świderek
Zespól Ludowy „Szalinówka” z Hordzieżki
Kapela Ludowa „Mroczkowiacy” z Jeleńca
Zespół Ludowy „Jarzębina Czerwona” ze Stanina
Dziecięcy Zespół Ludowy „Jarzębinki” z Zespołu Szkół w Staninie
Zespół Ludowy „Melodia” z Domaszewnicy
Artysta Ludowy Pan Mieczysław Borkowski
Zespół Ludowy „Jagódki” ze Żdzar

Członkowie Rady Sołeckiej, Zespołu Ludowego „Jarzębina Czerwona” i mieszkańcy Stanina przygotowali pyszne potrawy regionalne (ciasta, pierogi, bułeczki nadziewane oraz rogaliki). W podziękowaniu za występy dla zespołów ludowych zostały wręczone pamiątkowe statuetki, nagrody książkowe i dyplomy. Nagrody wręczali Wójt Gminy Stanin Krzysztof Kazana, Radny Woj. Lubelskiego Marek Kopeć oraz Sekretarz Urzędu Gminy Stanin Ewa Niebrzegowska. Na zakończenie imprezy zabawę ludową uświetnił zespół muzyczny pod kierownictwem Pana Jana Chmiela „X-MEN”. Organizatorzy dziękują wszystkim gościom i osobom zaproszonym za przybycie i wspólną zabawę. Podziękowania kierowane są również do wszystkich osób i instytucji, które przyczyniły się do organizacji święta folkloru w niedzielne popołudnie.
LIST PREZESA KRUS
GMINA STANIN CZYTA MAŁEMU MISIOWI

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła." – to słowa wybitnej polskiej poetki, laureatki literackiej nagrody Nobla – Pani Wisławy Szymborskiej. Słowa, które pięknie odzwierciedlają nasze przedsięwzięcie.

CZYTAJ WIĘCEJ... (.PDF)INFORMACJA DELEGATURY KRAJOWEGO BIURA WYBORCZEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ
O G Ł O S Z E N I E

Ogłoszenie Wójta Gminy Stanin z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zgłoszenia oferty w trybie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

CZYTAJ WIĘCEJ... (.PDF)Sprawozdanie z gimnnego konkursu matematycznego dla gimnazjalistów

16 maja 2017 roku w Publicznym Gimnazjum w Staninie odbył się IV gminny konkurs matematyczny dla gimnazjalistów, który został objęty patronatem przez Wójta Gminy Stanin. Organizatorkami przedsięwzięcia były panie: Iwona Czerniewicz i Izabela Gromada. W konkursie wzięły udział trzyosobowe drużyny z gimnazjów ze Stanina, Tuchowicza i Jeleńca. Poziom zmagań był tak wyrównany, że przyznano trzy pierwsze miejsca ex aequodla drużyn w składzie:
- Magdalena Bielecka, Weronika Gajowa, Norbert Oziębło (ZS w Staninie)
- Katarzyna Piotrowska, Mateusz Michalak, Arkadiusz Osiak (ZS w Jeleńcu)
- Małgorzata Piskorek, Jacek Kopeć, Kacper Michalski (ZS w Tuchowiczu)

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz pasji w pogłębianiu swojej wiedzy matematycznej! Nagrody oraz poczęstunek ufundowane zostały przez Wójta Gminy Stanin. Uczniowie otrzymali również pamiątkowe dyplomy, a nauczyciele - podziękowania. Konkurs przebiegał w przyjaznej, ciepłej i życzliwej atmosferze.


Gminny przegląd teatrzyków

W dniu 19 maja 2017 roku na terenie Zespołu Szkół w Zagoździu odbył się już po raz 17 Gminny Przegląd Teatrzyków Ekologicznych. Cel spotkania to: rozwijanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania szeroko pojętą problematyką ochrony środowiska. W tym roku na przegląd zgłosiły się reprezentacje z:

-Szkoła Podstawowa z Zagoździa pod opieką p. Agnieszki Lewandowskiej
-Szkoły Podstawowej ze Stanina pod opieką p. Anny Nowak -Szkoły Podstawowej z Wnętrznego pod opieka p. Edyty Malinowskiej i p. Natalii Fronc
-Zespołu Oświatowego z Jedlanki pod opieka p. Anny Bogusz i p. Agnieszki Rosa-Walo
-Chór szkolny z ZS w Zagoździu pod opieka p. Anny Oskroba – Suśniak

Duży wysiłek, zapał, pomysłowość włożony w przygotowywanie się do występów, poziom prezentacji przygotowanych przedstawień świadczą o dużej wrażliwości ekologicznej uczniów, odpowiedzialności za stan środowiska w którym żyją, potrzebie życia w zgodzie z przyrodą każdego dnia. Dzieci mogą być pełnowartościowymi partnerami dorosłych w walce o ochronę środowiska. Są one bowiem bacznymi obserwatorami tego wszystkiego, co się wokół nich dzieje. Należy dać im tylko szansę, a wyrośnie z nich pokolenie, które umiejętnie będzie korzystało z darów Ziemi i rozwijającej się cywilizacji. Nagrody za uczestnictwo w przeglądzie dla zespołów teatralnych zostały opłacone za bon uzyskany od firmy recyklingowej, specjalizującej się w zbiórce i przetwarzaniu elektrośmieci, które w okresie marzec-kwiecień były zbierane na terenie szkoły. Około 500 kg elektrośmieci – tyle zebraliśmy. I jak się okazuje pół tony to wcale nie tak wiele – za to pól tony mniej odpadów niebezpiecznych dla środowiska – to naprawdę bardzo wiele! Joanna Osiak - koordynator przeglądu


IX Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP w Krzywdzie.

Z terenu gminy Stanin udział w zawodach brała Jednostka OSP Stanin i OSP Gózd.


PRZETARG

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.) upłynął dnia 10 maja 2017r. Przetarg odbędzie się w dniu 11 lipca 2017r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Stanin
Stanin 62, 21-422 Stanin, sala konferencyjna II piętro.1. Ogłoszenie o przetargu (.PDF)
2. Zarządzenie nr 11_2017 (.PDF)
3. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11 (.PDF)
4. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11 (.PDF)Usuwanie wyrobów zawierających azbest
Konkurs "1 z 10"

W dniu 18 maja 2017 roku odbył się już po raz piąty konkurs „1 z 10” poświęcony wiedzy o sporcie, organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Staninie oraz Wójta Gminy Stanin. Tegoroczny konkurs dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Jadwigi Grudzień miał miejsce w Zespole Szkół w Zagoździu.

W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół w: Jeleńcu, Sarnowie, Jonniku, Tuchowiczu, Staninie, Zastawiu oraz z Zagoździa.

W pierwszej części konkursu uczniowie rozwiązywali test składający się z 20 pytań. Prace konkursowe sprawdzała komisja w składzie:
Jadwiga Grudzień –Dyrektor Zespołu Szkół w Zagoździu
Katarzyna Gryczka –Radna Gminy Stanin
Krzysztof Kazana –Wójt Gminy Stanin
Andrzej Osiak –Nauczyciel Wychowania Fizycznego w Zespole Szkół w Zagoździu

Po sprawdzeniu 22 prac, do II etap zakwalifikowano 10 uczniów z najwyższą ilością punktów.

W II części teleturnieju dziesięcioro uczestników odpowiadało na pytania z zakresu sportu. Po serii pytań zostało wyłonionych trzech najlepszych uczniów, którzy zakwalifikowali się do III części konkursu. W finale każdy z uczestników otrzymał 10 pytań, na które odpowiadał.

Zwycięscy konkursu otrzymali bony na zakupy w sklepie sportowym
I miejsce Jacek Kopeć z Zespołu Szkół w Tuchowiczu otrzymał bon o wartości 500 zł;
II miejsce Maciej Izdebski Zespół Szkół w Tuchowiczu otrzymał bon 300 zł ;
III miejsce Jakub Ciołek Zespół Szkół w Zagoździu, nagroda 200 zł.

Bardzo dziękujemy współorganizatorom konkursu: Wójtowi Gminy Stanin – Krzysztofowi Kazana, Marioli Zientara nauczycielowi w ZS w Zagoździu oraz sponsorom: Gmina Stanin, Usługi Inwestycyjne Marek Janiszek, ”Agro BUD” Marcin Zientara, „WA-PIS” PHU Eugeniusz Walo.

Dziękujemy także komisji konkursowej, opiekunom, którzy przygotowali uczniów do konkursu oraz wszystkim, którzy pomogli w organizacji konkursu.

Opracowała: Mariola Zientara, Milena Goławska
#ChceMiSie. 11 maja Dzień bez Śmiecenia. Segreguj Surowce.

CZYTAJ WIĘCEJ... (.PDF)XII GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY
„LICZĘ JAK KOMPUTER”
pod patronatem Wójta Gminy Stanin

CZYTAJ WIĘCEJ... (.PDF)ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszamy uczniów gimnazjum do udziału w IV gminnym konkursie matematycznym, który odbędzie się 16 maja 2017 roku o godzinie 1000 w Zespole Szkół w Staninie

CZYTAJ WIĘCEJ... (.DOC)OGŁOSZENIE
KOMUNIKAT
KOMUNIKAT
KOMUNIKAT - Szczepienia ochronne lisów
PODZIĘKOWANIA

Wójt Gminy Stanin Krzysztof Kazana, składa serdeczne podziękowania wszystkim biorącym udział w akcji „Wiosenne sprzątanie Naszej Gminy”.
Szczególne podziękowania dla dzieci i młodzieży ze wszystkich szkół, opiekunów, nauczycieli i dyrektorów, którzy zaangażowali się w akcję sprzątania.
Dzieci z ogromnym zapałem porządkowały miejsca publiczne, przydrożne rowy, pobocza dróg, chodniki, place oraz lasy. Podczas jednodniowej akcji zebrano ok. 300 worków z odpadami.
Zaangażowanie w akcję sprzątania ma na celu budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska. Dzięki takim działaniom młodzi ludzie uczą się dbałości o środowisko naturalne oraz od najmłodszych lat szerzą postawy ekologiczne.
Międzyszkolny konkurs BUDOWLE HISTORYCZNE NASZEGO REGIONU

W dniu 31.03.2017 roku w Zespole Szkół w Zagoździu odbyło się podsumowanie międzyszkolnego konkursu historyczno-technicznego pt. „BUDOWLE HISTORYCZNE NASZEGO REGIONU”.

Uczestnicy mieli za zadanie wykonać makietę budowli i dołączyć do niej krótki opis historyczny.

Pomysłodawcami i organizatorami konkursu były Pani Barbara Kachniarz i Pani Mariola Zientara, które zorganizowały go przy współpracy z Wójtem Gminy Stanin Panem Krzysztofem Kazaną i Panią Dyrektor Jadwigą Grudzień. Wójt Gminy Stanin objął konkurs patronatem i ufundował cenne nagrody, m.in. tablet firmy Lenovo, powerbanki, słuchawki bezprzewodowe.

Na konkurs wpłynęło 22 prace, które były tworzone w grupach dwuosobowych lub indywidualnie przez uczniów z gimnazjum: Jedlanka, Jeleniec, Stanin oraz Zagoździe. Kreatywność uczniów zaskoczyła wszystkich. Włożyli oni sporo pracy i wysiłku w przygotowanie makiet, dbając o każdy detal i estetykę swoich dzieł. Powstały wspaniałe prace, które zasługują na wielki podziw i uznanie.

Jury w składzie Pan Wójt Krzysztof Kazana (przewodniczący komisji), Pani Dyrektor Jadwiga Grudzień (Zagoździe), Pani Marlena Luty (Jedlanka), Pani Monika Siemionek (Jeleniec), oraz Pan Stanisław Skorupa (Stanin) podjęło trudną decyzję i wytypowało zwycięzców.
Nagrodę główną otrzymał Mateusz Sokołowski z Gimnazjum w Jeleńcu za makietę dworu w Jeleńcu
II miejsce zajęli Rafał Bielecki i Kamil Lewandowski z Gimnazjum w Staninie za makietę drewnianego kościółka ze Stanina(od 2009 roku Pratulin)
III miejsce uzyskały Izabela Porębska i Julia Porębska z Gimnazjum w Jeleńcu za makietę dworku w Sarnowie
Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia: pendrive 16GB, gadżety związane z Gminą Stanin oraz dyplomy za udział w konkursie.

Wszystkim uczestnikom oraz opiekunom serdecznie dziękujemy za zainteresowanie i udział w naszym konkursie. Dziękujemy również wszystkim osobom, które pomogły w realizacji naszego pomysłu.
ZMIANY
W USTAWIE HAZARDOWEJCZYTAJ WIĘCEJ... (.DOC)INFORMACJA
WÓJTA GMINY STANIN

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.), informuję o wywieszeniu Wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stanin, przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stanin, na stronie internetowej www.stanin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.ugstanin.bip.lubelskie.pl). Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 29 marca 2017r. do dnia 19 kwietnia 2017r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu /25/ 798 11 18 wew. 26 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Stanin, pok. nr 20.

WÓJT GMINY STANIN
/-/ Krzysztof KazanaInformacja Wójta Gminy Stanin o wywieszeniu wykazu nieruchomości (.PDF)
Zarządzenie Wójta Gminy Stanin nr 6_2017 (.PDF)
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (.PDF)Marzysz o własnej firmie?
Zacznij już dziś z WGPR !

Zapraszamy do udziału w projekcie „Własny biznes szansą na rynku pracy dla osób 50+” Biorąc udział w projekcie masz szansę otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Czytaj dalej>>> (.DOCX)KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA
DO ŻŁOBKA GMINNEGO „MALUSZEK” W WESOŁÓWCE

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia (.DOCX)
Regulamin żłobka (.DOCX)
Regulamin rekrutacji (.DOCX)Gminne Obchody Dnia Kobiet

Gminny Dzień Kobiet obchodzony w dniu 08 marca 2017r. w Staninie licznie zgromadził mieszkanki gminy. Na powitanie Panowie na czele z Panem Wójtem wręczyli Paniom kwiaty. Pan Wójt Krzysztof Kazana jako gospodarz uroczystości złożył Paniom życzenia a na zakończenie przytoczył cytat pisarza Josepha Conrada „Być kobietą to strasznie trudne zajęcie, bo polega głównie na zadawaniu się z mężczyznami” . Głównym punktem święta Pań był występ kabaretu Kałamasz- najmłodszy kabaret w nienajmłodszym składzie. Lekkostrawny koktail starego kabaretu Długi z aktorami popularnego serialu "Ranczo".
Organizator „Dnia Kobiet” Wójt Gminy Stanin serdecznie dziękuje wszystkim Paniom, za przybycie na Gminne Obchody Dnia Kobiet. Podziękowania należą się również gospodarzowi uroczystości Dyrektorowi Zespołu Szkół w Staninie Panu Januszowi Sobiechowi oraz druhom strażakom z OSP Stanin za zapewnienie bezpieczeństwa podczas uroczystości.
Ogłoszenie Wójta Gminy Stanin o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym i wiejskimOgłoszenie - więcej informacji w załączniku (.PDF)
Wzór ofert - więcej informacji w załączniku (.DOC)
Wzór sprawozdania - więcej informacji w załączniku (.DOCX)

WYKAZ
nieruchoości stanowiących własność Gminy Stanin
przeznaczonych do oddania w najemWięcej informacji w załączniku (.PDF)Eliminacje gminne konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”

Dnia 17.02.2017r. w Zespole Szkół w Jeleńcu odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Zmagania odbyły się w dwóch kategoriach wiekowych: szkoła podstawowa i gimnazjum. Łącznie udział w konkursie wzięło 20 uczestników: 11 ze szkół podstawowych i 9 z gimnazjów z terenu naszej gminy. Wśród rywalizujących ze sobą uczniów byli reprezentanci: ZS w Staninie, ZS w Zagoździu, ZS w Jeleńcu, SP w Jonniku i SP we Wnętrznem. W konkursowych zmaganiach młodzi ludzie wykazali się znajomością zagadnień z zakresu prawa i działań przeciwpożarowych.

Uczniowie walczyli o cenne nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Stanin Krzysztofa Kazanę. Główną nagrodą, zarówno w grupie młodszej jak i starszej, był tablet, a za miejsca II i III słuchawki. Organizatorzy przygotowali dla wszystkich uczestników słodki poczęstunek.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwał Dyrektor ZEAS Pan Piotr Michalak. Podsumowaniem konkursu była pogadanka z uczestnikami przedstawiciela Powiatowej Straży Pożarnej w Łukowie Pana Sylwestra Goławskiego, który aktywnie uczestniczył w pracach komisji konkursowej.

Wyniki konkursu:

Gimnazjum:
I miejsce – Bartosz Kazimierski ZS w Staninie
II miejsce – Kamil Lewandowski ZS w Staninie
III miejsce – Izabela Porębska ZS w Jeleńcu

Szkoła Podstawowa:
I miejsce – Mikołaj Osiński ZS w Zagoździu
II miejsce – Dawid Syryjczyk ZS w Jeleńcu
III miejsce – Mateusz Kędra ZS w Staninie

Zwycięscy będą reprezentować naszą gminę na szczeblu powiatowym ( miejsca I-III).
Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu w ZS w Jeleńcu- Monika Siemionek i Marcin Siemionek.
Projekt "PRACUJĘ U SIEBIE"

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, że w dniach od 17 do 28 lutego 2017 r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników projektu „Pracuję u siebie”. Projekt zakłada udzielenie między innymi wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej w kwocie 23 000 zł oraz wsparcia pomostowego w kwocie 8 400 zł) na rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
W związku z tym uprzejmie prosimy o informowanie mieszkańców Państwa gminy o możliwości pozyskania takiego wsparcia. W miarę możliwości prosimy również o zamieszczenie na stronie internetowej gminy ulotki informacyjnej, którą przesyłam w załączeniu.
Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w projekcie dostępne się na stronie internetowej www.fundacja.lublin.pl/pracuje-u-siebie oraz w biurach projektu w Lublinie, w Lubartowie oraz w Łukowie.
BEZPŁATNE SZKOLENIA ZAWODOWE
I PŁATNE STAŻE
DLA ROLNIKÓW I CZŁONKÓW ICH RODZIN

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny realizująca projekt „Twój lepszy start” zaprasza chętnych rolników lub członków ich rodzin (współmałżonek, domownik) posiadających gospodarstwo rolne do 2 ha przeliczeniowych, w wieku 30 lat i więcej z wykształceniem co najwyżej średnim do skorzystania z bezpłatnych szkoleń zawodowych: „Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną”.Więcej informacji w załączniku (.DOC)"KOLEJĄ DO KULTURY"

Szanowni Państwo,
Zachęcam do wzięcia udziały w akcji promocyjnej „Koleją do Kultury”. Na podstawie biletu na przejazd pociągiem Kolei Mazowieckich można uzyskać wysokie rabaty w jednej z partnerskich instytucji kultury:
1. Teatr Polski w Warszawie: -15% na bilety normalne oraz ulgowe.
2. Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie: z biletem KM wejście bezpłatne.
3. Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie: bilet normalny w cenie biletu ulgowego.
4. Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu: każdy bilet w cenie 6 zł.
5. Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku: na spektakle własne bilet normalny w cenie ulgowego.
6. Europejskie Centrum Artystyczne im. Fryderyka Chopina w Sannikach: -40% na bilet normalny
7. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu: bilety normalne i ulgowe do -20%.
8. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza wraz z filiami: -50% na bilet normalny i ulgowy.
9. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu: każdy bilet na wystawy w cenie 3 zł.
10. Muzeum Niepodległości w Warszawie wraz z filiami: bilet normalny w cenie ulgowego.
11. Stacja Muzeum w Warszawie wraz z filią – Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie: bilet normalny w cenie ulgowego.
12. Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie: - 20% na wszystkie bilety.
13. Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej: bilet normalny w cenie ulgowego.
Rabat obowiązuje w ciągu 30 dni od upływu terminu ważności biletu i dotyczy wszystkich biletów – zarówno tradycyjnych (kupionych w kasie biletowej lub u kierownika pociągu), zakodowanych na Karcie Mazowieckiej, jak i zakupionych za pomocą systemu SkyCash. W dwóch ostatnich przypadkach należy zachować potwierdzenie zakupu biletu. Podstawą do skorzystania z oferowanych zniżek może być każdy rodzaj biletu – jednorazowy, okresowy, czy też zakupiony w ofercie specjalnej, jak np. na pociągi „Dragon” i „Słoneczny”. Listę partnerów oraz regulamin akcji można znaleźć na stronie internetowej www.dokultury.mazowieckie.com.pl.
Gorąco zachęcam do wybrania się w ekologiczną podróż pociągami Kolei Mazowieckich wprost do partnerskich instytucji kultury, gdzie czekają na Państwa niezapomniane wrażenia.

Dariusz Grajda
Członek Zarządu Kolei MazowieckichWięcej informacji w załączniku (.PDF)IX EDYCJA KONKURSU NA PRACE DOTYCZĄCE POLSKIEGO ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH „POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”

Więcej informacji w załączniku (.pdf)
Regulamin w załączniku (.pdf)
Karta zgłoszenia (.pdf)

KOMUNIKAT

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łukowie przesyła w załączeniu komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza weterynarii w Lublinie odnośnie wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091) z prośbą o rozpropagowanie wśród właścicieli drobiu i innych ptaków. PLW w Łukowie
Leszek MioduskiWięcej informacji w załączniku (.pdf)Koncert kolęd i pastorałek ph. "Niebiański pokój płynie do naszych serc."

8 stycznia 2017r. w Zespole Szkół w Staninie odbył się koncert kolęd i pastorałek ph. "Niebiański pokój płynie do naszych serc." Wystąpili nauczyciele, pracownicy, uczniowie i absolwenci. Rozbrzmiewały przepiękne kolędy w wykonaniu solistów i chóru. Widowisko ubogaciła poezja bożonarodzeniowa czytana przez władze Gminy Stanin oraz nauczycieli. Scenariusz  uroczystości przygotowała p. Jolanta Skwarek. Wystrój sali powstał pod kierownictwem p. Wiesławy Orzełowskiej.  Akompaniowali: p. Jarosław Gajewski, p. Jolanta Skwarek, a także absolwentki Marta Skwarek i Magdalena Goławska. Przybyło bardzo dużo mieszkańców Gminy Stanin. Był to wieczór pełen refleksji, zadumy, radości, chwila pochylenia się nad tajemnicą Bożego Narodzenia.


W piątek 6 stycznia 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Zastawiu odbyło się spotkanie opłatkowe mieszkańców Zastawia, Wólki Zastawskiej, Lipniaka i Jedlanki Osady oraz pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej w Zastawiu. Uroczystość swą obecnością zaszczycili: ks. Karol Zadrożniak z Parafii p.w. Chrystusa Króla w Jedlance, Marek Kopeć Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Krzysztof Kazana Wójt Gminy Stanin, Ewa Niebrzegowska Sekretarz Gminy, Piotr Michalak Dyrektor ZEAS, Anna Ostrysz Dyrektor GOPS, Radni Gminy Stanin na czele z Przewodniczącą Zofią Czubek, Sołtysi, oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Uczniowie z koła teatralnego ze Szkoły Podstawowej w Zastawiu pod opieką p. Moniki Rek, przedstawili inscenizację p.t.: " Blisko Jezusa”. Klimat świąteczny podkreśliła bożonarodzeniowa dekoracja wykonana przez p. Agnieszkę Sawczuk oraz kolędy w wykonaniu chóru szkolnego pod kierunkiem p. Anny Oskroba- Suśniak. Do wspólnego kolędowania włączyli się wszyscy uczestnicy: goście i mieszkańcy.

Następnie wszyscy podzielili się opłatkiem, złożyli sobie nawzajem życzenia noworoczne oraz spożywali wigilijne potrawy przygotowane przez mieszkanki Zastawia i Wólki Zastawskiej. Uroczystość przebiegała w miłej, świątecznej atmosferze.


BUDUJEMY GMINNĄ BIBLIOTEKĘ
Konkurs na Bożonarodzeniową Bombkę 2016 rozstrzygnięty!

5 stycznia 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Staninie Wójt Krzysztof Kazana wręczył nagrody wszystkim laureatom konkursu na Bożonarodzeniową Bombkę Świąteczną . Zwycięzcom gratulujemy a wszystkim osobom, które zgłosiły prace do naszej zabawy – dziękujemy!

Odział przedszkolny

I miejsce

Marcel Zając (SP w Sarnowie)

II miejsce

Zuzanna Goławska (ZS w Staninie)

III miejsce

Hubert Goławski (ZS w Staninie)

Wyróżnienia:

Alicja Żmuda (ZS w Jeleńcu)

Kl. I-III

I miejsce

Aleksandra Goławska (ZS w Staninie)

II miejsce

Aleksandra Poszytek (ZS w Staninie) i Adam Płodowski (ZS w Jeleńcu)

III miejsce

Wojciech Stolarczyk (ZS w Tuchowiczu)

Wyróżnienia:

Jakub Chudzik i Zuzanna Siwicka (ZS w Tuchowiczu)

Kl. IV-VI

I miejsce

Aleksandra Gryczka (SP w Zastawiu)

II miejsce

Aleksandra Płodowska (ZS w Jeleńcu) i Kamil Głasek (ZS w Staninie)

III miejsce

Aleksandra Kachniarz (ZS w Jeleńcu ) Dawid Bączek ( SP w Zastawiu)

Wyróżnienia:

Honorata Chmiel (SP w Joniku)
Amelia Siwiec (ZS w Staninie)
Jakub Bieliński (SP w Joniku)
Roksana Ostrysz (SP w Sarnowie)
Mateusz Świder (ZS w Tuchowiczu)
Patrycja Kowalik (ZS w Zagoździu)

Gimnazjum

I miejsce

Mateusz Michalak ( ZS w Jeleńcu)

II miejsce

Wiktoria Bączek (ZS w Zagoździu)

III miejsce

Dominika Wietrak (ZS w Zagoździu)

Wyróżnienia:

Kamila Goławska ( ZS w Zagoździu)
Ewelina Powalska (ZS w Tuchowiczu)


Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2017 r.
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Więcej informacji w załączniku (.pdf)
ROZPORZĄDZENIE

w prawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego


Więcej informacji w załączniku (.pdf)
JUBILEUSZ 50 I 60 LECIA POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO
W GMINIE STANIN

18 par małżeńskich z terenu gminy Stanin obchodziło Jubileusz Pożycia Małżeńskiego. Z tej okazji 26 listopada 2016 r. w Zespole Szkół w Staninie odbyło się uroczyste spotkanie Jubilatów, poprzedzone mszą św. w kościele parafialnym w Staninie. Jubilatów wraz z rodzinami, zaproszonych gości powitali Wójt Gminy Krzysztof Kazana oraz Zastępca Kierownika USC Anna Mućka.

Po uroczystym przemówieniu, złożeniu życzeń nastąpiło wręczenie Jubilatom „Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. Dekoracji medalami w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Wójt Gminy w asyście Z-cy Kierownika USC. Następnie małżonkom wręczono dyplomy, kwiaty i prezenty a uczniowie z ZS w Staninie pod kierownictwem Pani Jolanty Skwarek i Pani Anny Nowak przedstawili część artystyczną, która uświetniła i podkreśliła wyjątkowy charakter spotkania.

W trakcie obchodów Jubileuszu nie mogło zabraknąć tradycyjnego toastu wzniesionego lampką szampana, odśpiewania „100 lat”, pamiątkowych zdjęć, wspólnego poczęstunku oraz radosnych wspomnień z przeżytych lat.

W uroczystości wzięli udział także Przewodniczący Rady Gminy Pani Zofia Czubek oraz Radny Sejmiku Wojewódzkiego Pan Marek Kopeć, który wręczył dyplomy od Marszałka Województwa Lubelskiego wraz z życzeniami kolejnych pięknych rocznic, głębokiej nadziei, że następne lata upłyną w spokoju, zdrowiu i radości, w otoczeniu najbliższych i wsparciu życzliwych osób.

Złoci Jubilaci:
- Halina i Stanisław Barszcz
- Alfreda i  Edmund Konieczni
- Wacława i Edward Kopeć
- Jadwiga i Eugeniusz Kopeć
- Marianna i Franciszek Kryccy
- Zofia i Stanisław Lendzion
- Janina i Stanisław Lendzion
- Wanda i Kazimierz Michalak
- Marianna i Zdzisław Pawlik
- Janina i Kazimierz Powalscy
- Janina i Edmund Redzik
- Henryka i Jan Redzik
- Stanisława i Jan Robert
- Eugenia i Kazimierz Siwiec
- Jadwiga i Marian Szcześniak
- Krystyna i Stefan Walo
- Jadwiga i Wacław Walo
Diamentowi Jubilaci:
Janina i Stanisław Sobiech
Za pomoc w organizacji uroczystości dziękujemy pracownikom ZS w Staninie.


INOFRMACJA

Dodatkowa pomoc dla rolników


Więcej informacji w załączniku (.pdf)
Marsz dzieci ze ZS Stanin

10 listopada 2016 r. odbył się Marsz Niepodległości. Wzięli w nim udział uczniowie, dyrektor J. Mchalak i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Staninie. Marszowi przewodniczyli uczniowie klas trzecich wraz z wychowawczyniami: p. A. Witek, p. T. Wardak i p. B. Mróz. Ze śpiewem na ustach wyruszyli sprzed budynku szkoły. Wszyscy zatrzymali się przed budynkiem Urzędu Gminy w Staninie. Tam przywitał wszystkich bardzo serdecznie pan wójt Gminy Stanin – Krzysztof Kazana i pracownicy Urzędu Gminy. Po krótkiej przemowie pana wójta wszyscy włączyli się do śpiewu pieśni patriotycznych pod kierunkiem p. J. Skwarek. Na koniec uczniowie poczęstowali się cukierkami od p. wójta. W drodze powrotnej marszowi przewodniczył pan wójt. Spotkanie zakończyło się wspólnym zdjęciem przy tablicy poświęconej pamięci Tajnej Organizacji Nauczycielskiej.


INOFRMACJA

Szkolenie kobiet z technik samoobrony.


Więcej informacji w załączniku (.pdf)
INOFRMACJA

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych


Więcej informacji w załączniku (.pdf)
Uroczystości obchodów Święta Odzyskania Niepodległości w Gminie Stanin

W dniach 10 i 11 listopada 2016r., obchodziliśmy 98 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. W uroczystościach uczestniczyły władze samorządowe - Przewodnicząca Rady Gminy Stanin Pani Zofia Czubek, Wójt Gminy Stanin Pan Krzysztof Kazana, Sekretarz Gminy Pani Ewa Niebrzegowska oraz Radny Sejmiku Woj. Lubelskiego Pan Marek Kopeć, Radni Gminy Stanin, dyrektorzy placówek oświatowych z uczniami, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych, sołtysi, członkowie straży pożarnej i mieszkańcy Gminy Stanin. Pierwszego dnia obchodów Święta Odzyskania Niepodległości miała miejsce wieczornica patriotyczna poprzedzona wspólnym przemarszem zebranych mieszkańców i gości spod budynku szkoły pod pomnik Poległych Bohaterów w walkach o wolną i niepodległą Ojczyznę. Pod pomnikiem zostały złożone kwiaty oraz zapalone znicze jako symbol pamięci o bohaterach. Następnie wszyscy zebrani udali się na plac parafialny obok kościoła gdzie miało miejsce wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych przy ognisku. Podczas wieczornicy swoje pieśni patriotyczne zaprezentowały przybyłe delegacje z wszystkich szkół z terenu gminy Stanin. Drugi dzień obchodów rozpoczął się mszą świętą o godzinie 10.00 w kościele Św. Marii Magdaleny w Tuchowiczu odprawioną w intencji Ojczyzny. Mszę św. celebrował proboszcz parafii ks. mgr Dariusz Mioduszewski. Dalsze uroczystości odbywały się przed pomnikiem poległych bohaterów w walkach o wolną i niepodległą Ojczyznę. Wójt Gminy Stanin wygłosił okolicznościowe przemówienie. Pod pomnikiem zostały złożone kwiaty przez władze gminy, organizacje polityczne, kombatanckie, jednostki OSP oraz młodzież.

Uroczystość odbyła się przy honorowej asyście Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Organizacji Kombatanckich i szkół oraz orkiestry parafialnej z Tuchowicza.


“Sukces naszych zawodniczek”

W dniu 12 listopada w stolicy Niemiec Berlinie odbył się Mięczynarodowy Turniej w zapasach kobiet. W zawodach wystartowały reprezentacje miedzy innymi Niemcy, Polska, Ukraina , Szwecja , Finlandia, Francja, Łotwa, Litwa, Rosja, Szwajcaria , Chorwacja Węgry , Czechy , Słowacja, Białoruś , Norwegii W zwodach w barwach reprezentacji Polski walczyły dwie mieszkanki gminy Stanin - uczennice Zespołu Szkół w Zagoździu Karolina Gryczon oraz Magdalena Sadło - zawodniczki GKS Armaty Stoczek Łukowski Nasze dziewczyny zaprezentowały się wyśmienicie
1 miejsce Karolina Gryczon kat 38 kg,
6 miejsce Magdalena Sadło kat 46 kg
Nasze dziewczyny zajeły punktowane miejsca itym samym w największym stopniu przyczyniły się do zwycięstwa reprezentacji POLSKI w klasyfikacji zespołowej
Start Karoliny Gryczon był mozliwy dzięki dofinansowaniu przez Urząd Marszałkowski w Lublinie o co bardzo sie starał radny województwa Pan Marek Kopeć oraz Pani radna gminy Aneta Witkowska


O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję, że Gmina Stanin rozpoczęła procedurę opracowania projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok, w związku z czym ogłasza konkurs wniosków na realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży oraz programów dotyczących rozwiązywania problemów alkoholowych, problemów narkomanii na terenie Gminy Stanin.


Więcej informacji w załączniku (.doc)
NABÓR WNIOSKÓW DO PROJEKTU EKODOM

WFOŚiGW w Lublinie informuje, że przyjmuje wnioski od osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska pn. EKODOM. Pomoc będzie udzielana w formie preferencyjnej pożyczki (oprocentowanie w wysokości 4 proc. w skali roku) z możliwością umorzenia 30 % kapitału w przypadku wymiany pieców lub kotłów węglowych na kotły c.o./c.w.u. zasilane paliwem ekologicznym i 25 % na pozostałe przedsięwzięcia. Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Nabór wniosków potrwa do 30 listopada 2016r.


Więcej informacji w załączniku (.pdf)
NABÓR WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, na operacje z zakresu:

a) 1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej – limit środków 1 120 000 złotych

b) 3.1.1 Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa – limit środków 1 995 000 złotych

c) 2.1.1. Rozwój miejsc spotkań i integracji mieszkańców wzmacniających kapitał społeczny – limit środków 1 343 500 złotych

Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy:

Od 16.11.2016 r. do 02.12.2016 r.

Biuro Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, ul. Świderska 12, 21 – 400 Łuków (Budynek UG Łuków), od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Biura, od 7.30 do 15.30.

Więcej szczegółów pod linkiem: http://lgdrazem.pl/nabor-wnioskow-nr-i2016-16-11-2016-02-12-2016/

Upamiętnili nauczycieli TON z GMINY STANIN

12.10.2016r. w Staninie odbyła się niezwykła uroczystość. Na budynku Zespołu Szkół w Staninie została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona Nauczycielom Tajnego Nauczania z okresu II wojny światowej z Terenu Gminy Stanin. Z inicjatywą upamiętnienia nauczycieli wyszli nauczyciele emeryci z Koła Emerytów i Rencistów ZNP w Staninie. Tablica jest podsumowaniem działań koła z ostatnich kilku lat, które skupiały się wokół historii ZNP i Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Wynikały one z wytycznych Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP oraz Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów w Lublinie. Koło Emerytów i Rencistów ZNP w Staninie aktywnie włączyło się w te działania, czego efektem były opracowania i albumy:


Więcej informacji w załączniku (.pdf)
INOFRMACJA DLA ROLNIKÓW

Wsparcie inwestycji w przetwarzaniu produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.


Więcej informacji w załączniku (.pdf)
Konkurs fotograficzny

Lokalna Grupa Działania „RAZEM” zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie fotograficznym na najciekawsze zdjęcie miejsc i gatunków związanych z zbiornikami wodnymi w powiecie łukowskim. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
- Szkoła podstawowa
- Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna
Do wygrania cenne nagrody: I miejsce – tablet, II miejsce statyw, III miejsce zegarek sportowy.

Termin nadsyłania prac – 24 października godz. 12.00

Konkurs organizowany jest przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM” w ramach projektu „PRZYRODNICZE I EDUKACYJNE ZAGOSPODAROWANIE OCZKA WODNEGO W NURZYNIE JAKO PRZYKŁAD ŁAGODZENIA ZMIAN KLIMATYCZNYCH” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „Razem dla klimatu” realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.


Regulamin konkursu(.pdf)
Formularz zgłoszeniowy(.pdf)Konkurs fotograficzny

Lokalna Grupa Działania „RAZEM” zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie fotograficznym na najciekawsze zdjęcie miejsc i gatunków związanych z zbiornikami wodnymi w powiecie łukowskim. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:
- Szkoła podstawowa
- Gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna
Do wygrania cenne nagrody: I miejsce – tablet, II miejsce statyw, III miejsce zegarek sportowy.

Termin nadsyłania prac – 24 października godz. 12.00

Konkurs organizowany jest przez Lokalną Grupę Działania „RAZEM” w ramach projektu „PRZYRODNICZE I EDUKACYJNE ZAGOSPODAROWANIE OCZKA WODNEGO W NURZYNIE JAKO PRZYKŁAD ŁAGODZENIA ZMIAN KLIMATYCZNYCH” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach projektu „Razem dla klimatu” realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.


Regulamin konkursu(.pdf)
Formularz zgłoszeniowy(.pdf)SZKOLENIE LGD: PODEJMOWANIE I ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” zaprasza przedsiębiorców oraz osoby chcące założyć działalność gospodarczą zamieszkałe na terenie obszaru LGD na bezpłatne szkolenie przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER”.


100-lecie Szkoły w Zagoździu

Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina…, to motto przyświecało niecodziennej uroczystości, która miała miejsce w Naszej Szkole.

17 września 2016r. obchodziliśmy Jubileusz Setnej Rocznicy istnienia Szkoły w Zagoździu.


100-lecie(.pdf)
SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PODEJMOWANIA I ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” wraz Gminą Stanin zaprasza osoby fizyczne (szczególnie kobiety poniżej 35 i powyżej 50 roku życia) oraz przedsiębiorców z terenu Gminy Stanin na spotkanie informacyjne z zasad i możliwości pozyskania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej i/lub rozwijanie działalności gospodarczej.


Program spotkania:

1. Główne założenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 LGD „RAZEM”

2. Podejmowanie działalności gospodarczej

3. Rozwijanie działalności gospodarczej

4. Koszty kwalifikowalne projektów

5. Kryteria i zasady wyboru projektów


Spotkania odbędą się w godzinach 16.00 – 18.00 w następujących terminach:

15.09.2016 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łuków, ul. Świderska 12

22.09.2016 w Centrum Kultury i Integracji Społecznej w Krzywdzie przy ul. Łukowskiej 20

PO SPOTKANIU BĘDZIE MOŻLIWE SKONSULTOWANIA POMYSŁU NA PROJEKT POD KĄTEM KWALIFIKOWALNOŚCI DO DOFINASOWANIA ZE ŚRODKÓW PROW 2014-2020!


Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy najpóźniej na 2 dni przed wybranym terminem szkolenia w celu potwierdzenia uczestnictwa, tel. 25 798 31 94, e-mail poczta@lgdrazem.pl

Spotkania mają na celu realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 obszaru LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Przebudowa dróg na terenie Gminy Stanin


Lokalna Grupa Działania

Razem ku lepszej przyszłościformularz zgłoszeniowy(.pdf)INFORMACJA MINISTRA ŚRODOWISKA


INFORMACJA(.pdf)Apel powiatowego lekarza weterynarii w Łukowie


Apel(.pdf)ZAPROSZENIE


ZAPROSZENIE(.pdf)100-lecie urodzin Pani Heleny Walo z Zastawia !!!

Nasza Babcia Helena Walo urodziła się dnia 20.07.1916 roku w miejscowości Zastawie, gdzie mieszka do chwili obecnej. Pochodzi z wielodzietnej rodziny chłopskiej o nazwisku: Barszcz. W roku 1933 poślubiła Jana Walo z zawodu kolejarza, który w okresie międzywojennym był Żołnierzem WP, należącym do kawalerii konnej, a po wojnie piastował funkcję sołtysa wsi Zastawie, mając w posiadaniu niewielkie gospodarstwo. Od 1936 roku do wybuchu wojny Nasza Babcia zamieszkiwała w Warszawie z dwójką dzieci, podczas gdy jej mąż pracował na kolei. Jednak równie szybko nadeszły trudne lata rodziny Babci Heleny, to lata II wojny światowej i trwającej okupacji. Czas wojny to czas grozy, jak wspomina babcia, która niejednokrotnie musiała uciekać i ukrywać się przed Niemcami. Wybuch wojny spowodował, że rodzina musiała opuścić Warszawę i zamieszkać w Zastawiu. Babcia „dochowała się” szybko licznego potomstwa-sześciorga dzieci. Wykarmienie tej gromadki dzieci było wówczas nie lada wyzwaniem. Babcia nie zważając na grożące jej niebezpieczeństwo trudniła się handlem, aby utrzymać rodzinę. Jeszcze przez wiele lat po wojnie, Babcia niezwykle pracowita i aktywna zapewniła byt swojej rodzinie: przędła wełnę, tkała kilimy, chodniki, dywany. Babcia wcześnie owdowiała i od tego czasu musiała sama troszczyć się o swoje dzieci. Przez długie lata życia „dochowała się” 24 wnuków, 34 prawnuków i 2 praprawnuków. Mimo niezbyt łatwego życia Babcia pozostała wesołą i pełną energii osobą. Do chwili obecnej jest bardzo sprawna i jeszcze niedawno sprzędła spore ilości wełny na kółku tkackim, będącym już obecnie sprzętem zabytkowym. Nasza babcia lubi dużo jeść i przebywać z młodymi ludźmi, ucząc się od nich nowych zachowań, nowych sytuacji i to jest chyba jej recepta na długowieczność. W sobotę dn. 23.07.2016r. na uroczystości Jubileuszowej Naszej Babci spotkała się prawie cała rodzina, sąsiedzi, znajomi. Uroczystość zaszczyciły Władze Gminy Stanin i nasi czcigodni Księża z Parafii Jedlanka. Spotkanie poprzedziła Msza Święta w intencji Naszej Babci. Były to bardzo miłe, pełne wzruszeń chwile dla naszej Jubilatki i na długo pozostaną w Jej i naszej pamięci. Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej jakże niecodziennej Uroczystości Jubileuszowej naszej Babci składamy serdeczne podziękowanie

Wnukowie

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Stanin informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest.” jest dotowana na podstawie umowy nr 192/2016/D/OZ z dnia 14.06.2016 r. i aneksu z dnia 11.07.2016r. zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „SYSTEM-Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW „Część 1-Usuwanie wyrobów zawierajach azbest” na lata 2016-2017” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Ogloszenie Ministra Środowiska
Ogłoszenie(.pdf)APEL PREZESA KRUS DO ROLNIKÓWAPEL(.pdf)Ogłoszenie Wójta Gminy Stanin

Ogłoszenie Wójta Gminy Stanin z dnia 19.07.2016r. w sprawie zgłoszenia oferty w trybie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 poz. 239 z późn. zm.).


OGŁOSZENIE(.pdf)Uczestnicy rajdu rowerowego z terenu gminy Stanin do miejsca urodzin Henryka Sienkiewicza.

Koło Nauczycieli Emerytów i Rencistów ZNP

Koło Nauczycieli Emerytów i Rencistów ZNP w Staninie funkcjonuje od 1992 roku. Celem utworzenia koła była potrzeba aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym nauczycieli, którzy odeszli na emeryturę, zapobieganie izolacji osób starszych, tworzenie takich warunków, które pozwalają rozwijać ich aktywność i zapobiegać przedwczesnej starości i niedołęstwu starczemu. W latach 1992 – 2014 r. funkcję przewodniczącej koła pełniła kol. Cecylia Goławska. Jest to dobry duch koła, który myśli o wszystkich jego członkach, dostrzeże wszystkich potrzebujących pomocy. W tych działaniach pomagali jej członkowie zarządu. W 2014 r. przewodniczącą koła została kol. Zofia Mateńko. Pomagają jej w tym członkowie zarządu w składzie: Cecylia Goławska, Sabina Dźwigała, Krystyna Lendzion, Bożena Kopeć, Urszula Brauła, Zofia Głos, Alina Walo, Genowefa Skwarek, Jadwiga Tomaszewska. Działania ostatnich lat koncentrowały się wokół pamięci nauczycieli pracujących od momentu utworzenia ZNP w 1905r. oraz Tajnego Nauczania w okresie II wojny światowej. Wymienione działania wynikały z wytycznych Krajowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP oraz Okręgowej Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Lublinie. W tym celu członkowie Koła Nauczycieli Emerytów i Rencistów ZNP w Staninie postanowili podjąć wyzwanie i wykonać opracowania, z którymi zapoznali wszystkich członków koła na spotkaniach z okazji Dnia Edukacji Narodowej: - W 2014 r. koleżanki Krystyna Lendzion i Alina Walo opracowały album – „TON w Gminie Stanin i nie tylko”. - W 2015 r. – kol. Krzysztof Gajowy przygotował referat – „110 rocznica ZNP – działalność członków ZNP z uwzględnieniem nauczycieli w terenie Gminy Stanin”. - W 2015 r. koleżanki Krystyna Lendzion i Alina Walo opracowały album pt. „ Przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu naszych seniorów”. Album zawiera informacje dotyczące działalności koła, jest zbiorem tego co jest pasją członków zrzeszonych w naszym kole. Chcemy się pochwalić, że nasz album otrzymał I miejsce na szczeblu wojewódzkim i II miejsce na szczeblu krajowym. W bieżącym 2016 roku członkowie zarządu Koła Nauczycieli Emerytów vi Rencistów ZNP w Staninie wyszli z propozycją wmurowania tablicy upamiętniającej nauczycieli, którzy uczyli w ramach Tajnego Nauczania w czasie II wojny światowej. Chcemy w ten sposób oddać hołd tym nauczycielom, którzy z narażeniem własnego życia wykazywali się odwagą i patriotyzmem. To przedsięwzięcie spotkało się z pozytywnym odzewem ze strony członków koła oraz władz Gminy Stanin. 16.06.2016 r. odbyło się spotkanie Członków Zarządu Koła Emerytów i Rencistów ZNP w Staninie. Na zebranie zaproszeni zostali – Wójt Gminy Stanin – Krzysztof Kazana, prezes oddziału ZNP w Łukowie – Adam Sosnowski. Na spotkaniu omówione zostały ogólne zagadnienia dotyczące uroczystości wmurowania tablicy. Pan Wójt przychylił się do prośby członków zarządu i obiecał pomoc w zorganizowaniu tak ważnego przedsięwzięcia.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Stanin z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zgłoszenia oferty w trybie art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


OGŁOSZENIE(.pdf)RAJD ROWEROWY DO MIEJSCA URODZIN H. SIENKIEWICZA - 10 LIPCA 2016r.

Gmina Stanin zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w dniu 10 lipca br. w rowerowym rajdzie gwiaździstym do Woli Okrzejskiej - miejsca urodzin Henryka Sienkiewicza. Impreza ma charakter otwarty. Start o godz. 11.00 z parkingu przy budynku Urzędu Gminy. Inicjatorami rajdu rowerowego jest nieformalna grupa nauczycieli w-f z Gminy Krzywda, która na organizację rajdu rowerowego otrzymała dofinansowanie w ramach projektu "Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO" dofinansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Współorganizatorami rajdu jest Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, Lokalna Grupa Działania „Razem” z siedzibą w Łukowie, Stowarzyszenie Krzewienie Kultury Wiejskiej „Szansa” z siedzibą w Krzywdzie oraz Zespół Szkół w Woli Okrzejskiej. Trasy rajdu przebiegają przez miejscowości związane z jego życiem i twórczością i prowadzą do Woli Okrzejskiej, z której o godz. 13.00 wszyscy uczestnicy wyruszą na kopiec Henryka Sienkiewicza w Okrzei i powrócą na uroczyste zakończenie rajdu w parku przy Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Aby prawidłowo ukończyć rajd każdy uczestnik będzie musiał przejechać samodzielnie minimum jedną całą trasę rajdu (tutaj) oraz udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytanie z zakresu życia i twórczości H. Sienkiewicza. Wśród wszystkich uczestników, którzy prawidłowo ukończą rajd zostaną rozlosowane atrakcyjne akcesoria rowerowe, w trakcie trwania pikniku. W programie ponadto: konkurs sołectw związanych z życiem i twórczością H. Sienkiewicza, zwiedzanie Muzeum, bicie pamiątkowych monet, konkurs wiedzy o Sienkiewiczu dla uczestników rajdu, rowerowy tor przeszkód, znakowanie rowerów, pokaz tresury psów, warsztaty, gastronomia, itp.

Zapisy do 30 czerwca br. poprzez złożenie karty zgłoszeniowej w Urzędzie Gminy Stanin pok. nr 8 wysyłając scan na adres lokalnego koordynatora r.wiackiewicz@stanin.pl , kontakt tel. 510 412 710 Przed dokonaniem rejestracji należy zapoznać się z Regulaminem rajdu.

Wykaz zgłoszonych tras(.odt)
Karta zgłoszenia udziału w programie(.pdf)
Rajd Sienkiewicza REGULAMIN Muzeum(.pdf)

Uwaga na Barszcz Sosnowskiego

Barszcz Sosnowskiego to roślina o silnym działaniu toksycznym i alergizującym. Chwast wydziela parzącą substancję, która może powodować zapalenie skóry oraz błon śluzowych. Jego parzące działanie nasila się podczas słonecznej pogody, wysokiej temperatury oraz dużej wilgotności powietrza. Szczególne niebezpieczeństwo stwarza dla dzieci i osób cierpiących na alergie.

Kontakt z tymi roślinami powoduje zapalenie skóry, powstawanie pęcherzy, nie gojące się rany długo nie zanikające blizny oraz zapalenie spojówek. Jeżeli doszło do kontaktu z rośliną, należy niezwłocznie i dokładnie obmyć skórę wodą z mydłem i unikać ekspozycji podrażnionych miejsc na światło słoneczne przynajmniej przez 48 godzin. W przypadku kontaktu soku roślin z oczami, należy je przemyć dokładnie wodą i chronić przed światłem (nosić okulary z filtrem chroniącym przed ultrafioletem). Jeśli doszło do podrażnienia skóry, objawy zapalne zmniejsza zastosowanie miejscowo maści (kremów). W przypadku silnej reakcji alergicznej należy niezwłocznie trafić do placówki medycznej. Przypominamy, że zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, na właścicielu bądź zarządcy nieruchomości spoczywa obowiązek niedopuszczenia do rozprzestrzeniania się Barszczu Sosnowskiego jako rośliny gatunkowo obcej. Dlatego apelujemy o podjęcie stosownych działań w przypadku stwierdzenia występowania tej rośliny na swoim terenie. W przypadku terenów gminnych za usuwanie Barszczu Sosnowskiego odpowiada Urząd Gminy Stanin.

Zwalczanie

Stanowiska barszczu można niszczyć ręcznie lub mechanicznie (poprzez wykopywanie roślin lub ścinanie kwitnących pędów) oraz chemicznie, przy czym optymalnym rozwiązaniem jest działanie konsekwentne i skoordynowane w dużej skali, z użyciem różnych metod w zależności od wielkości populacji i miejsc jej występowania. Niszczenie mechaniczne polegać może na ścinaniu pędów kwiatostanowych podczas pełni kwitnienia. Ponieważ barszcz po zakwitnięciu zawsze obumiera, takie działanie eliminuje populację. Metoda ta wymaga jednak konsekwentnego stosowania przez szereg lat. Można też barszcze wykopywać lub wycinać, przy czym ze względu na łatwość odrastania z szyi korzeniowej rośliny trzeba odcinać od korzenia najlepiej 10 cm poniżej poziomu gruntu. Spośród niszczenia chemicznego skuteczne przeciw barszczom są środki zawierające glifosat. Dobre efekty daje stosowanie ich w połączeniu z metodami mechanicznymi, ewentualnie kilkukrotne w ciągu roku i kontynuowane przez kilka lat zwalczanie roślin za pomocą pestycydów (herbicydy). Po zniszczeniu roślin na powierzchni można znacząco ograniczyć odradzanie się ich z nasion poprzez usunięcie wierzchniej warstwy gleby i wykonanie orki oraz wapnowania gleby. Osoby biorące udział w zwalczaniu barszczu Sosnowskiego muszą być wyposażone w odpowiednie ubrania ochronne.

Zasady bezpieczeństwa

Należy unikać bezpośredniego kontaktu z tą rośliną. W razie konieczności należy chronić skórę, ubierając się szczelnie, najlepiej w strój z materiałów syntetycznych, wodoodpornych, w tym rękawice z długimi rękawami. Materiały z włókien naturalnych (bawełniane, lniane wchłaniają sok i są penetrowane przez włoski roślin. Chronić należy także oczy, zakładając, gogle ewentualnie okulary.

OTRZYMALIŚMY UMOWĘ NA WDRAŻANIE LSR

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” 31 maja br. w Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Białej Podlaskiej oficjalnie otrzymała umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

W imieniu Stowarzyszenia z rąk Wicemarszałka Województwa Lubelskiego Pana Artura Walaska umowę odebrała wiceprezes LGD Sylwia Romańska-Węzik. Umowa określa środki na wsparcie realizacji operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze LGD „RAZEM” w  wysokości 8 550 000,00 zł, w tym na rozwój przedsiębiorczości 4 294 000,00 zł.

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim za wkład pracy, zaangażowanie i poświęcanie swojego czasu w celu przygotowania strategii.

III gminny konkurs matematyczny

30 maja 2016 roku w Publicznym Gimnazjum w Staninie odbył się III gminny konkurs matematyczny. Organizatorkami przedsięwzięcia były panie: p. Iwona Czerniewicz, p. Izabela Gromada i p. Elżbieta Wardak. W konkursie wzięły udział po dwie trzyosobowe drużyny z gimnazjów ze Stanina, Tuchowicza i Zagoździa. Drużyny zmagały się z czterema zadaniami otwartymi i pięcioma tzw. zadań „krótkiej odpowiedzi”. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem podchodzili do zadań i z niecierpliwością oczekiwali na wyniki, które na bieżąco były prezentowane przez komisję. Ostateczne wyniki konkursu przedstawiają się następująco: 

I miejsce zdobyły uczennice z Publicznego Gimnazjum w Staninie:

Magdalena Bielecka, Agata Król i Paulina Piszcz

II miejsce ex aequo zespół z Publicznego Gimnazjum w Staninie: Klaudia Konieczna, Paulina Wójcikowska i Paweł Osiński oraz Publicznego Gimnazjum w Tuchowiczu: Magdalena Bareja, Patryk Izdebski i Marcin Michalak

III miejsce uczniowie z Publicznego Gimnazjum w Zagoździu: Patrycja Cizio, Iwona Sulima i Klaudia Krycka

Wszystkim uczestnikom składamy serdeczne gratulacje za uzyskanie wysokich wyników i podziękowania za udział! Nagrody oraz poczęstunek ufundowane zostały przez Wójta Gminy Stanin, który w tym roku objął patronatem ten konkurs. Uczniowie otrzymali również pamiątkowe dyplomy, a nauczyciele – podziękowania. Konkurs przebiegał w przyjaznej, ciepłej i życzliwej atmosferze. Zakończył się pamiątkowymi zdjęciami. Uśmiechnięci, zadowoleni i pełni nowych doświadczeń uczniowie wraz z opiekunami wrócili do swoich szkół.

Projekt "Trampolina sukcesu – program aktywizacji zawodowej osób młodych"

Trampolina sukcesu - ulotka(.docx)XI Gminny Konkurs Matematyczny „Liczę jak komputer”

Dnia 18 maja w Zespole Szkół w Staninie odbył się XI Gminny Konkurs Matematyczny „Liczę jak komputer” pod patronatem Wójta Gminy Stanin. Do konkursu przystąpiło 22 uczniów klas trzecich ze szkół z terenu gminy. Uczniowie mieli do rozwiązania 13 zadań, które przygotowały panie uczące matematyki. Podczas sprawdzania prac uczniowie uczestniczyli w zabawach integracyjnych prowadzonych przez uczennice Szkolnego Koła Religijnego. Uczestnicy konkursu jak i ich opiekunowie zostali ugoszczeni obiadem. Wszyscy uczniowie wykazali się dużą wiedzą i myśleniem matematycznym i otrzymali pamiątkowe dyplomy. Najlepsi z najlepszych otrzymali dyplomy za I, II i III miejsce oraz nagrody rzeczowe. Główną nagrodą był nowoczesny tablet. Dwóch uczniów do końca walczyło o pierwsze miejsce. Po dwóch dogrywkach okazało się, że obaj je wywalczyli. Pan wójt Krzysztof Kazana stanął na wysokości zadania i ufundował drugi tablet. Zaszczycił również swoją obecnością uczestników konkursu, na zakończenie osobiście wręczył ufundowane nagrody.

Gminny konkurs "1 z 10"

W dniu 17 maja 2016 odbyła się IV edycja konkursu „1 z 10” poświęcony wiedzy na temat powiatu łukowskiego ze szczególnym uwzględnieniem gminy Stanin, organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Staninie oraz Wójta Gminy Stanin. W czasie trwania konkursu  uczestnicy i ich opiekunowie obejrzeli występ kabaretu z ZS ze Stanina „Mali my” pod opieką Pani Anity Koniecznej i Anny Nowak

Nowoczesny tablet- główna nagroda ufundowana przez Wójta Gminy Stanin Pana Krzysztofa Kazanę trafił w ręce Macieja Izdebskiego ucznia Zespołu Szkół w Tuchowiczu, który pokonał 17 konkurentów. II miejsce zajęła uczennica z ZS w Zagoździu Weronika Białach, a III miejsce Natalia Walo z ZS w Staninie. W jury tegorocznego konkursu zasiedli Wójt Krzysztof Kazana, Przewodnicząca Rady Gminy Stanin Pani Zofia Czubek oraz Krzysztof Gajowy Wójt Gminy Stanin w latach 2001-2010. Organizatorzy konkursu serdecznie gratulują finalistom ich rodzicom oraz opiekunom szkolnym.
ZAPROSZENIERegulamin (.pdf)OGŁOSZENIE Wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania gminy o charakterze pożytku publicznego w 2016 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym i wiejskim w zakresie gier zespołowych, tenisa stołowego oraz lekkoatletyki.

Ogłoszenie wyników konkursu(.pdf)KOMUNIKAT
XI GMINNY KONKURS MATEMATYCZNY DLA KLAS III"
pod patronatem Wójta Gminy Stanin

Szczegóły konkursu(.pdf)X edycja projektu Marka Lubelskie zapraszamy chętne firmy (przedsiębiorstwa)
do zgłaszania udziału w programie.

REGULAMIN MARKI LUBELSKIE (.pdf)
Formularz zgłoszeniowy - Marka Lubelskie (.doc)A Z B E S T - nabór wniosków
Gminne Obchody Dnia Kobiet

Gminny Dzień Kobiet obchodzony w dniu 08 marca 2016r. w Staninie zgromadził około 700 mieszkanek gminy. W programie dla Pań z naszej gminy przygotowane zostało kilka atrakcji. Na początku głos zabrał Wójt Gminy Krzysztof Kazana składając życzenia z okazji święta Pań. Życząc wszystkim Paniom żeby były na co dzień doceniane, kochane i bez względu na sytuacje w jakiej się znajdą zawsze były sobą i aby nigdy się nie zmieniały. Głównym punktem święta Pań był występ kabaretu Kopydłów na czele z Komendantem Leszkiem Benke. Komendant opowiedział co dzieje się w Kopydłowie i remizie OSP oraz uczył młodego policjanta Bemola jak „zarywać” do kobiet. Ruda Misia przygotowywała się do konkursu śpiewania i przedstawiała dziewczynę, która ma największe powodzenie u chłopaków w Kopydłowie. Artyści grający u boku Komendanta, Rudą Miśkę i policjanta Bemola to na co dzień Lidia Kucharska-Segień oraz Mateusz Dewera.

Nie wszyscy ze składu kabaretu mogli przyjechać do Stanina, ponieważ, jak powiedział Komendant Leszek Benke: "Ktoś musiał zostać, żeby krowy wydoić!". Grupa z ponad 30-letnim stażem dobrze wie, jak rozbawić publiczność do łez.

Część artystyczną uświetniły również występy naszej młodzieży szkolnej: Kabaret „Mali My” ze Stanina pod opieką Pani Anity Koniecznej i Pani Anny Nowak oraz Zespół ludowy „Jarzębinki” ze Stanina pod przewodnictwem Pani Jolanty Skwarek.

Na zakończenie uroczystości Panowie na czele z Wójtem wręczyli Paniom słodkie upominki.

Organizator „Dnia Kobiet” Wójt Gminy Stanin serdecznie dziękuje wszystkim Paniom, za przybycie na Gminne Obchody Dnia Kobiet. Podziękowania należą się również gospodarzowi uroczystości Dyrektorowi Zespołu Szkół w Staninie Panu Januszowi Sobiechowi za przygotowanie miejsca uroczystości.
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy

 

Wójt Gminy Stanin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2016 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym i wiejskim. Czytaj więcej>>>

Załączniki:

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.doc
SPRAWOZDANIE.docPlan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stanin

Szanowni Państwo

 

Gmina Stanin jest na etapie opracowywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla Gminy Stanin na lata 2016-2020. Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego, Czytaj więcej>>>

Załączniki do projektu:

02A. ANKIETA - mieszkalne i rolne - WER. ELEK
02B. ANKIETA - mieszkalne i rolne - WER. papier.
03A. ANKIETA - Przedsiębiorcy - WER. ELEK
03B. ANKIETA - Przedsiębiorcy - WER. PAPIER
04. ANKIETA Mieszkal. wielorodzinne - WER. UNIW


Pan Kazimierz Chybowski skończył 100 lat!

Kazimierz Chybowski urodził się 23 lutego 1916 roku w Tuchowiczu. W miejscowości urodzenia Tuchowiczu spędził prawie całe życie. W wieku 7 lat został osierocony przez ojca. W stosunkowo młodym wieku wspólnie ze swoją mamą pracował na gospodarstwie. Kiedy wybuchła II Wojna Światowa Pan Kazimierz pełnił służbę wojskową. Służył pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga, z którym przebył cały szlak bojowy, kończąc go bitwą pod Wolą Gułowską. Tam jako jeniec wojenny zdołał nocą uciec Niemcom. Ukrywając się przed wrogiem, przebył niebezpieczną wędrówkę do rodzinnego domu. Niestety w czasie wojny na polu walki zginął jego starszy brat Włodzimierz. Pan Kazimierz został więc tylko z siostrą i matką i to głównie na niego spadł ciężar prowadzenia gospodarstwa. Jubilat przez całe swoje życie nie założył własnej rodziny. Mieszkał z siostrą i szwagrem i Tuchowiczu. Po ich śmierci panem Kazimierzem zaopiekowała się rodzina – siostrzeniec wraz z żoną i dziećmi. Co ciekawe, przez całe swoje dotychczasowe życie, Pan Kazimierz nie cierpiał na żadne poważniejsze choroby. Nie przyjmował też na stałe żadnych lekarstw. Przy okazji setnych urodzin, zdradził receptę na długowieczność. Jak przekonuje pan Kazimierz, ważne są tutaj brak nałogów, pogodne uosobienie i życzliwość. Na co dzień jubilat czyta gazety i książki, słucha radia i ogląda telewizję. Chętnie wspomina dawne czasy. Dla rodziny jest kochanym wujkiem. Jest też skromnym głęboko wierzącym człowiekiem. Mówi że wiara w Boga i modlitwa pomogły mu przetrwać trudne chwile życia.

Życzenia Jubilatowi złożył Wójt Gminy Pan Krzysztof Kazana. Życząc samych szczęśliwych chwil, a także zdrowia, szczęścia, pogody ducha oraz dużo miłości ze strony rodziny i przyjaciół. Rodzina oraz zaproszeni goście wspólnie zaśpiewali jubilatowi 200 lat. Z okazji tak pięknego Jubileuszu Pan Kazimierz Chybowski otrzymał również życzenia od Prezesa Rady Ministrów RP Beaty Szydło, które przekazał Panu Kazimierzowi Wójt Gminy Stanin. Jeszcze raz życzymy dużo zdrowia i kolejnych stu lat życia.
Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Instalacje OZE w gminie Stanin

Szanowni Państwo
Mieszkańcy Gminy Stanin

 

Zapraszam Wszystkich Mieszkańców Gminy do wypełnienia wstępnych deklaracji dotyczących dofinansowania budowy lokalnych źródeł energii produkujących ciepło z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Realizacja zakładanej inwestycji jest uzależniona od uzyskania dofinansowania udzielanego w ramach konkursu przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, działania 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE. Czytaj więcej>>>

Załączniki do projektu:

Pismo przewodnie.pdf
01. ZAŁ. NR1 do INFORMACJI. Regulamin naboru wniosków.pdf
02. ZAŁ. NR 1 do REGULAMINU. Ankieta udziału w projekcie.pdf
03. ankieta udziału w projekcie fotowoltaika.pdf
04. ZAŁ. NR 2 do REGULAMINU. Deklaracja udziału w projekcie.pdf
05. ZAŁ. NR 2 Deklaracja udziału w projekcie- FOTOWOLTAIKA.pdf
06. ZAŁ. NR 3 do REGULAMINU. Umowa użyczenia.pdf
07.ZAŁ. NR 3 do REGULAMINU. Umowa użyczenia fotowoltaika.pdf“Informacja dla par małżeńskich - jubileusz 50-lecia pozycia małżeńskiego”
“Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

Dowiedz się więcej>>> pobierz plik .pdfZasaday rekrutacji do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji - pobierz plik .pdf


Planowane przerwy w dostawie energii Gmina Stanin

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Pismo do Urzędów Gmin - pobierz plik .pdf


E-ankieta do badania potrzeb szkoleniowych mieszkańców w ramach projektu E-CENTRA

Ankieta - pobierz plik.pdf


http://www.ankietka.pl/ankieta/210228/ankieta-gmina-stanin.html


Jasełka w Zastawiu 2015 r.

W niedzielę 20 grudnia 2015 r. w świetlicy wiejskiej w Zastawiu odbyło się spotkanie opłatkowe mieszkańców oraz nauczycieli, pracowników i uczniów Szkoły Podstawowej w Zastawiu. Uroczystość swą obecnością zaszczycili: proboszcz parafii Jedlanka Piotr Kardas, Wójt Gminy Stanin Krzysztof Kazana, Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Czubek, Nadleśniczy Nadleśnictwa Łuków Grzegorz Uss, Prezes Wspólnoty Mieszkaniowej Jedlanki Osady Piotr Molga.
Uczniowie z koła teatralnego pod opieką p. Moniki Rek przedstawili inscenizację pt: " Boże Narodzenie mimo wszystko". Klimat świąteczny podkreśliła bożonarodzeniowa dekoracja wykonana przez p. Agnieszkę Sawczuk oraz kolędy w wykonaniu chóru szkolnego pod kierunkiem p. Anny Oskroba- Suśniak. Wszyscy zebrani podzielili się opłatkiem a następnie spożywali wigilijne potrawy przygotowane przez mieszkanki Zastawia i Wólki Zastawskiej.
Uroczystość przebiegała w miłej, świątecznej atmosferze.


Uchwała Rady Powiatu Łukowskiego
w sprawie ustalenia Harmonogramu dyżurów aptek

Uchwała -Pobierz plik .pdfOtwarcie odcinka drogi wojewódzkiej Nr 807 w miejscowości Kosuty

W dniu 28 listopada 2015r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo zmodernizowanego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 807. Odcinek drogi, który przeszedł gruntowną modernizację przebiega przez całą miejscowość Kosuty. Na uroczystości obecni byli przedstawiciele władz wojewódzkich na czele z Marszałkiem Sławomirem Sosnowskim, władze gminne na czele z Wójtem Gminy Stanin Krzysztofem Kazana oraz mieszkańcy miejscowości Kosuty i okolicznych miejscowości. Do podkreślenia należy fakt, że droga Nr 807 jest główną arterią przebiegającą przez gminę Stanin.


Informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

W dniu 29 października 2015r. Rada Gminy Stanin podjęła uchwały dotyczące objęcia nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, czyli np.: sklepy, biura, szkoły, firmy, zakłady pracy, cmentarze itp. Odbiór odpadów komunalnych z tych nieruchomości do tej pory odbywał się w ramach indywidualnych umów zawieranych przez właściciela nieruchomości z uprawnionym do tego typu usług podmiotem.
Z dniem 1 stycznia 2016 r. Gmina Stanin będzie organizować i nadzorować system odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu całej gminy. Oznacza to, że od dnia 1 stycznia 2016 r. nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmie zarówno nieruchomości zamieszkałe, jak i niezamieszkałe. Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych będzie obowiązywać ta sama zasada, jak właścicieli nieruchomości zamieszkałych, czyli składanie do Urzędu Gminy Stanin deklaracji, w której należy określić wielkość i ilość pojemników oraz wyliczoną wysokość miesięcznej opłaty.
Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Urzędu Gminy Stanin, Stanin 62 w terminie do dnia 15 grudnia 2015r. Wzór formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostępny jest na stronie internetowej: www.stanin.pl w zakładce Gospodarka Odpadami lub do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy Stanin.

Wójt Gminy Stanin
Krzysztof Kazana

Uroczystości obchodów Święta Odzyskania Niepodległości w Gminie Stanin

11 listopada 2015r., obchodziliśmy 97 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
W uroczystościach uczestniczyły władze samorządowe, na czele z Wójtem Gminy Stanin Krzysztofem Kazana, Zastępcą Wójta Gminy Ewą Niebrzegowską, delegaci Rady Powiatu Łukowskiego, Radni Gminy Stanin, dyrektorzy placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych, sołtysi, mieszkańcy Gminy Stanin.

O godzinie 10.00 w kościele Św. Marii Magdaleny w Tuchowiczu została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny. Mszę św. celebrował proboszcz parafii ks. mgr Dariusz Mioduszewski. Dalsze uroczystości odbywały się przed pomnikiem poległych bohaterów w walkach o wolną i niepodległą Ojczyznę. Wójt Gminy Stanin wygłosił okolicznościowe przemówienie. Pod pomnikiem zostały złożone kwiaty przez władze gminy, powiatu, organizacje polityczne, kombatanckie, jednostki OSP oraz młodzież.

Następnie w budynku Zespołu Szkół w Tuchowiczu odbyła się część artystyczna przygotowana przez młodzież szkolną z ZS w Tuchowiczu, ZS w Staninie i ZS w Zagoździu z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wszyscy zgromadzeni na uroczystość śpiewali pieśni patriotyczne. Uroczystość odbyła się przy honorowej asyście Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Organizacji Kombatanckich i szkół oraz orkiestry parafialnej z Tuchowicza.

InformacjaInformacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących
zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym

Pobierz plik .pdf


Masz pomysł, wypełnij Kartę projektu

Na stronie internetowej „Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” w zakładce PROW 2014-2020 znajduje się  Karta Projektu.

Prosimy osoby fizyczne, przedsiębiorców, rolników oraz organizacje pozarządowe z terenu obszaru LGD o ich wypełnienie w celu identyfikacji pomysłów, przedsięwzięć przyczyniających się do poprawy jakości życia na naszym obszarze, które chcielibyście w przyszłości zrealizować uzyskując wsparcie finansowe z funduszy unijnych za pośrednictwem oraz przy pomocy Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”.

Prosimy o zgłaszanie pomysłów/przedsięwzięć dotyczących zadań inwestycyjnych jak i tzw. miękkich: wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych oraz zadań wspierających rozwój przedsiębiorczości.

Wypełnione karty można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Stanin w Biurze LGD lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lsr@lgdrazem.pl  do dnia 30.10.2015 r. Analiza otrzymanych kart umożliwi LGD określenie celów i kierunków działań Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2021.


Spotkanie konsultacyjne z udziałem zewnętrznego eksperta

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne z udziałem zewnętrznego eksperta, dotyczące wyznaczania celów Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015-2021 LGD „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”, które odbędzie się 20 października 2015 r. w Domu Kultury – Pomnik Czynu Bojowego Kleeberczyków w Woli Gułowskiej, w godz. 10.00 – 12.00.

Przebieg spotkania:
1. Przedstawienie analizy SWOT opracowanej w poprzednim etapie partycypacji społecznej oraz wyników spotkania prowadzonego metodą World Cafe;
2. Prezentacja możliwych działań w ramach PROW 2014-2020;
3. Rozpoczęcie dyskusji wśród uczestników prowadzonej przez zaproszonych ekspertów w wyniku, której możliwa będzie identyfikacja celów pozwalających wykorzystać mocne strony i niwelować słabe strony obszaru LGD;
4. Dyskusję zamykają wypowiedzi ekspertów, którzy przedstawią podsumowanie dotychczasowych prac nad celami w oparciu o własne spostrzeżenia i propozycje zmian;
5. Po wypowiedziach ekspertów uczestnicy wyrażają swoją opinię w formie dyskusji;
6. Wyniki spotkania opracowane zostaną w formie ekspertyzy i przedstawione na stronie internetowej w celu konsultacji ze społecznością lokalną obszaru działania LGD.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem LGD w godzinach: 7.30 – 15.30 do 19.10.2015 r. tel. 25 798 31 94, kom. 510 412 710

Serdecznie zapraszamy!

Następny krok budowy LSR na lata 2015-2021

Następnym krokiem budowy LSR na lata 2015-2021, identyfikującym przyszłe cele LSR, jest spotkanie 3 sektorów (publiczny, społeczny i gospodarczy) oraz mieszkańców obszaru LGD, które odbędzie się 12 października 2015 r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej UG Łuków przy ulicy Świderskiej 12
Spotkanie poprowadzone będzie metodą World Cafe. Metoda ta cechuje się tym, że dyskusja odbywa się przy stolikach w obszarze działań LGD: gospodarka, środowisko, kapitał społeczny oraz infrastruktura. Każdy stolik ma swojego gospodarza i dyskutuje na zadany temat. Po kilkunastu minutach osoby biorące udział w dyskusji przenoszą się do następnego stolika, przy którym omawiane jest inne zagadnienie. Gospodarze stolików pozostają na swoich miejscach i za każdym razem streszczają nowym partnerom przy stoliku przebieg wcześniejszej dyskusji, a następnie rozmowa jest kontynuowana w „nowym składzie”.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt do 8.10.2015 r. z Biurem LGD w godzinach: 7.30 – 15.30 tel. 25 798 31 94, kom. 510 412 710Serdecznie zapraszamy!

Konkurs „Kobiety na start”


Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. Wydawca "Tygodnika Poradnika Rolniczego" i "Modna Gospodyni" zaprasza do udziału w konkursie „Kobiety na start” . Konkurs  skierowany jest do aktywnych grup kobiet zamieszkałych na terenach wiejskich i działających na rzecz integracji społecznej, promocji i kultywowania lokalnej tradycji. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy przesłać do wydawnictwa zgłoszenie zawierające następujące informacje: nazwę grupy, adres kontaktowy, numer telefonu oraz adres e-mail, imię i nazwisko osoby przewodniczącej, rok założenia z opisem przebiegu działalności. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe zasady konkursu zawarte w regulaminie, dostępne są na stronie internetowej: www.modnagospodyni.pl


Konkurs „Pozytywnie dociekliwi” dla lokalnych dziennikarzy i dziennikarek


Sieć Obywatelska Watchdog Polska informuje, że do 30 listopada 2015 r. trwa konkurs dla dziennikarzy „Pozytywnie dociekliwi”! Więcej informacji oraz regulamin konkursu na stronie internetowej: www.siecobywatelska.pl >>>AZBEST - nabór wniosków
Wydłużony termin zgłoszeń do konkursu na produkt lokalny
– na zgłoszenia czekamy do 15 października 2015r.
Regulamin - Pobierz plik .PDF
Deklaracja - Pobierz plik .doc

Temat: Jubileusz 5-lecia działalności artystycznej Zespołu Ludowego „Jarzębina Czerwona”

Zespół Ludowy "Jarzębina Czerwona" ze Stanina kończy 5 lat. Na swój jubileusz w niedzielę 27 września członkowie grupy zaprosili przedstawicieli władz wojewódzkich i gminnych, a także instytucji wspierających jej działalność oraz zaprzyjaźnione zespoły ludowe z okolicznych gmin. Uroczystość w sali Zespołu Szkół w Staninie zgromadziła około 150 gości, którzy zjechali na urodziny z gratulacjami i życzeniami dalszych jubileuszy. Wraz z pochwałami "Jarzębina Czerwona" odebrała także statuetki, kwiaty i dyplomy jako wyraz uznania za dotychczasową działalność.

Jubilaci świętowali w szerokim, artystycznym gronie. Ich zaproszenie przyjęły "Jagódki" ze Żdzar w gminie Łuków, "Świderzanki" ze Świderek w gminie Wojcieszków, "Kożuchowianki" z Kożuchówki w gminie Krzywda, a także "Modry Len" i "Szalinówki" z Hordzieżki w gminie Adamów oraz Grupa Artystyczna "Mali My" i zespół wokalny "Jarzębinki" z Zespołu Szkół w Staninie.

Wśród gości byli również wójt gminy Stanin Krzysztof Kazana i zastępca wójta Ewa Niebrzegowska, prezes Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie Leszek Świętochowski i radny sejmiku wojewódzkiego Marek Kopeć.

Wspólne świętowanie zakończyła spontaniczna zabawa ludowa.

Grupę "Jarzębina Czerwona" założyła przed pięcioma laty Janina Gajewska, która jest kierownikiem zespołu. Oprócz pomysłodawczyni gminne i powiatowe uroczystości uświetniają swoimi występami wokalistki: Zofia Czubek, Zofia Skwarek, Halina Skwara Halina, Lucyna Piszcz, Krystyna Zdun oraz instrumentaliści Tadeusz Gajewski, który gra na akordeonie i Tadeusz Skwarek grający na bębnie.


Nowe kryterium dochodowe i wysokości świadczeń rodzinnych
od 1 listopada 2015r.


Szczegóły - Pobierz plik .pdf
XVI Edycja "Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku"
zapisy do 25 września
Szczegóły - Pobierz plik .docx
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wójt Gminy Stanin ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
prawa własności niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Stanin.


Ogłoszenie o przetargu- Pobierz plik .PDF
Zarządzenie Nr24- Pobierz plik .PDF
Załącznik Nr1- Pobierz plik .PDF
Załącznik Nr2- Pobierz plik .PDF

Wybory Królowej Mleka 2016


Konkurs na produkt lokalny Gminy Stanin – zgłoszenia tylko do 30 września 2015r.
Regulamin - Pobierz plik .PDF
Deklaracja - Pobierz plik .doc

Zapraszamy do Wirtualnego Spaceru po Gminie Stanin:

http://zwiedzajlubelskie.pl/staninKonkurs fotograficzny dla mieszkańców województwa lubelskiego


Regulamin - Pobierz plik .dpdfKonkurs dla przedsiębiorców - Sposób na Sukces


Regulamin - Pobierz plik .doc
Karta zgłoszenia - Pobierz plik .docPOMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

w roku szkolnym 2015/2016 STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE:


Pobierz plik - Pobierz plik .doc
Pobierz plik - Pobierz plik .doc
Pobierz plik - Pobierz plik .doc
Pobierz plik - Pobierz plik .docxOGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stanin ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Gminy Stanin


Pobierz plik - Pobierz plik .pdf
Pobierz plik - Pobierz plik .pdf
Pobierz plik - Pobierz plik .pdf
Pobierz plik - Pobierz plik .pdfMonitoring Spółek Komunalnych - II edycja


Pobierz plik - Pobierz plik .docxWażna informacja dla producentów mleka


INFORMACJA - Pobierz plik .PDFP O R A D N I K
jak przygotować się na upał


Poradnik - Pobierz plik .PDF


I N F O R M A C J A
Wójta Gminy Stanin

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.), informuję o wywieszeniu Wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stanin, przeznaczonych do dzierżawy.

Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stanin, na stronie internetowej www.stanin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.ugstanin.bip.lubelskie.pl).

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 12 sierpnia 2015r. do dnia 2 września 2015r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu /25/ 798 11 18 wew. 26 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Stanin, pok. nr 20.

WÓJT GMINY STANIN
/-/ Krzysztof Kazana

Informacja - wykaz - dzierżawa - Pobierz plik .PDF
Wykaz nieruchomości - Pobierz plik .PDFZaproszenie


Turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Stanin

W niedzielę 02 sierpnia 2015r. w Zastawiu odbył się turniej piłki nożnej o Puchar Wójta Gminy Stanin w kategorii SENIORZY. W rozgrywkach udział wzięli cztery kluby sportowe z terenu Gminy Stanin: KS KUJAWIAK Stanin, ULKS BIZON Jeleniec, KS START Gózd oraz KS BAD BOYS w Zastawiu, który był jednocześnie gospodarzem turnieju.

Po rozgrywkach grupowych odbyły się mecze finałowe. W meczu o trzecie miejsce zwycięzcą okazał się Kujawiak Stanin, który pokonał zawodników z Bizona 3:1. Natomiast finał należał do gospodarzy turnieju, którzy zmierzyli się ze Startem Gózd i wygrali mecz wynikiem 2:1.

Klasyfikacja Turnieju:

I. Bad Boys Zastawie

II. Start Gózd

III. Kujawiak stanin

IV. Bizon Jeleniec

Na koniec turnieju Wójt Gminy Stanin wręczył pamiątkowe puchary wszystkim drużynom oraz najlepszym zawodnikom turnieju. Swoje podziękowania skierował również pod adresem Prezesa KS BAD BOYS Mirosława Walo za jego zaangażowanie i wkład w rozwój sportu. Zwycięzcy turnieju dodatkowo otrzymali upominki ufundowane przez Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych Leszka Świętochowskiego.

Turniej piłki nożnej
Festyn Rodzinny w Tuchowiczu

W niedzielę 19 lipca 2015r. na placu przy Centrum Społeczno – Kulturalnym w Tuchowiczu odbył się Festyn Rodzinny. Organizatorami imprezy byli: Wójt Gminy Stanin, Radny i Sołtys wsi Tuchowicz, OSP w Tuchowiczu, Stowarzyszenie „Integracja Pokoleń” oraz Zespół Muzyczny „FLASH”.

Festyn przyciągną dużą liczbę uczestników. Zarówno dorośli jak i dzieci mogli znaleźć coś dla siebie. Dla najmłodszych przygotowano bezpłatne dmuchane zjeżdżalnie oraz eurobungee. Natomiast dorośli mogli chwilę odpocząć oraz zrelaksować się przy muzyce zespołu „Flash”.

Na uczestników czekały również stoiska handlowe z zabawkami oraz lodami i watą cukrową, które rozstawiono z racji uroczystości odpustowych w Parafii pod wezwaniem Św. Marii Magdaleny w Tuchowiczu. Swoje stoisko prezentowała także Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, która przygotowała wiele ciekawych informacji oraz gadżetów dla zainteresowanych rolników i mieszkańców okolicznych wsi.

Publiczność mogła również podziwiać występy zespołu ludowego „Mroczkowiacy” z Jeleńca oraz Orkiestry Dętej z Tuchowicza.

Dodatkowo Panie ze Stowarzyszenia „Integracja Pokoleń” zadbały nie tylko o podniebienia uczestników ale również przygotowały ciekawe konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych. Z kolei strażacy zatroszczyli się o orzeźwiające napoje, które ugasiły niejedno pragnienie w tak upalnym dniu.INFORMACJA WÓJTA GMINY STANIN

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 ze zm.), informuję o wywieszeniu Wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stanin, przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stanin, na stronie internetowej www.stanin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.ugstanin.bip.lubelskie.pl). Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 15 lipca 2015r. do dnia 5 sierpnia 2015r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu /25/ 798 11 18 wew. 26 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Stanin, pok. nr 20.

WÓJT GMINY STANIN /-/ Krzysztof Kazana

Zarządzenie o wykazie - Pobierz plik .PDF
Wykaz nieruchomości - Pobierz plik .PDF
Zaproszenie


Bezpłatne kursy przez internet

Mieszkańcy gminy Stanin w powiecie łukowskim mogą za darmo, nie wychodząc nawet z domu, nauczyć się języków obcych, szybkiego pisania czy fotografowania. Takie kursy oferuje Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie, a do skorzystania z tej propozycji wystarczy komputer z dostępem do internetu.

Zajęcia online można rozpocząć w dowolnym momencie, ale najpierw w bibliotece trzeba pobrać odpowiedni kod. Dzięki niemu zyskuje się dostęp do pakietu zawierającego łącznie pięciu kursów, w tym dwa językowe - angielski i hiszpański, a także Fun English dla dzieci od 6 do 12 lat oraz kurs bezwzrokowego szybkiego pisania na klawiaturze i kurs fotograficzny.

- Mamy 150 kodów, z których kilkanaście już wydaliśmy. Natomiast dzieci i młodzież chcą rozpocząć naukę dopiero po wakacjach - mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej dyrektor GBP w Staninie Aneta Rosa.

Udostępniane przez bibliotekę kody są aktualne do 1 stycznia 2016 roku, a szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać osobiście albo telefonicznie pod numerem:
25 798 11 03.
OGŁOSZENIE

PODZIĘKOWANIE KSIĘDZU PROBOSZCZOWI W TUCHOWICZU PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ

Podczas Eucharystii kończącej rok szkolny, Dyrekcja Szkoły wraz z nauczycielami, uczniami i ich rodzicami podziękowała proboszczowi ks. Stanisławowi Lewczukowi za 16-letnią posługę kapłańską w parafii Tuchowicz i Zespole Szkół. Słowa wdzięczności zawarła p. Dyrektor w przemówieniu:

„Czcigodny Księże Proboszczu!


Przez wiele lat istnienia naszej szkoły, odczuwaliśmy, Księże, Twoje wsparcie dla naszego trudu, zrozumienie dla naszych problemów, doświadczyliśmy wielkiej życzliwości i opieki. Nasza krótka historia, bo zaledwie 16 letnia, jest nierozerwalnie związana z Twoją posługą duszpasterską. Ponad 90 % obecnych tutaj uczniów z Twoich rąk przyjęło Sakrament Chrztu Św., zaś 100 % uczniów Sakrament pierwszej komunii Św. Był czas gdy byłeś jednym z nas, prowadząc lekcje religii w szkole, a kiedy weszliśmy do nowego budynku, poświęciłeś krzyż, który wisi na honorowym miejscu w naszej placówce, przypominając nam, kim naprawdę jesteśmy. Przez wszystkie lata wspólną modlitwą rozpoczynaliśmy i kończyliśmy każdy kolejny rok szkolny. Bez Twojej, Księże obecności nie odbyła się żadna ważna uroczystość. Wspólnie obchodziliśmy święta narodowe. Razem przeżywaliśmy smutek po śmierci Jana Pawła II.”


Młodzież swą wdzięczność i sympatię wyraziła w życzeniach i inscenizacji ‘Schowaj mnie”. Na zakończenie uczniowie i pozostali uczestnicy Mszy Św. odśpiewali „Barkę” z akompaniamentem uzdolnionej uczennicy.

Piknik Rodzinny „Wakacyjna Przygoda”

Młodsi i starsi mieszkańcy gminy Stanin powitali wakacje razem podczas pikniku rodzinnego w niedzielę 28 czerwca. Co roku miejsce imprezy zmienia się, a tym razem jej gospodarzem była Szkoła Podstawowa w Zastawiu.- Festyn pod hasłem "Wakacyjna przygoda" zgromadził na naszym placu szkolnym mnóstwo amatorów dobrej zabawy i niedzielnego wypoczynku. Bardzo pocieszające jest to, że wśród gości były całe rodziny, a sama impreza miała charakter integracyjny z głównym udziałem uczniów, którzy zakończyli rok szkolny - mówi dyrektor SP w Zastawiu Hanna Kiryła.

Tak jak w poprzednich latach wójt Krzysztof Kazana w asyście swojej zastępczyni i dyrektorów poszczególnych szkół wręczył wyróżniającym się uczniom nagrody za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. W tym roku trafiły one do 55 uczniów, którzy oprócz wzorowego zachowania, mogą się pochwalić średnią ocen w szkole podstawowej 5,3, a w gimnazjum 5,2.

Uczniowie nie tylko odbierali gratulacje, dyplomy i nagrody. Ci najbardziej uzdolnieni artystycznie wystąpili na plenerowej scenie. Wśród wykonawców byli reprezentanci wszystkich placówek oświatowych w gminie Stanin. Piosenki, wiersze, skecze i tańce prezentowali artyści z zespołów szkół w Jeleńcu, Staninie, Tuchowiczu i Zagoździu, a także szkół podstawowych w Jonniku, Sarnowie i Zastawiu oraz Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi we Wnętrznem.

Oprócz małych artystów podczas pikniku publiczność podziwiała także lokalne zespołu ludowe - "Mroczkowiaków" z Jeleńca i "Jarzębinę Czerwoną" ze Stanina.

Dużo emocji wśród uczestników i widzów wywołały rodzinne mecze piłki nożnej i siatkówki, przygotowane przez miejscowych nauczycieli, a smakosze mogli za darmo posmakować m.in. chleba z domowych smalcem i ogórkami małosolnymi, racuchów, rogalików z powidłami, bułeczek z dżemem, a także produktów firm, posługujących się znakiem "Poznaj dobrą żywność".

W niedzielne popołudnie na placu szkolnym zorganizowano także plener plastyczny, którego efekty są teraz prezentowane na specjalnej wystawie w szkole. Ponadto dzieci chętnie ustawiały się także w kolejce do stoiska fryzjerskiego i malowania twarzy, policjanci z Łukowa udzielali porad jak bezpiecznie spędzić wakacje, a strażacy z Gozdu pokazywali swój sprzęt bojowy.

Zapaśniczy turniej o puchar Wójta Gminy Stanin


Sekcja zapaśnicza dziewcząt w Zespole Szkół w Zagoździu powstała zaledwie kilka miesięcy temu, ale jej członkinie już mogą się pochwalić kilkoma sukcesami. We wtorek 23 czerwca w szkole odbył się pierwszy Turniej Zapaśniczy o Puchar Wójta Gminy Stanin, którego celem była m.in. promocja tej dyscypliny wśród dzieci i młodzieży. W zawodach wystartowało prawie 60 zapaśniczek nie tylko z Zagoździa, ale również sekcji z Chełma, Struży koło Kraśnika, Zalesia w gminie Łuków i Zamościa. Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach - młodziczek, urodzonych w latach 2001 - 2003 oraz dzieci.
Reprezentantki gospodarzy spisały się bardzo dobrze, zdobywając 9 medali i wygrywając klasyfikację drużynową.
Wśród młodziczek w kategorii 34 kilogramów turniej wygrała Urszula Piotrowska. W kategorii 37 kilogramów trzecia była Karolina Gryczon. Całe podium w kategorii 40 kilogramów zajęły uczennice ZS w Zagoździu. Na najwyższym stopniu stanęła Magdalena Sadło, drugie miejsce zajęła Gabriela Lewandowska, a trzecie Julia Smolińska. Ponadto na drugiej pozycji w kategorii 44 kilogramów turniej zakończyła Monika Białach, a w kategorii 67 kilogramów zwyciężyła Karolina Piskorek. W rywalizacji dzieci na drugich miejscach uplasowały się Oliwia Królak i Wiktoria Brodzik.
Oprócz najlepszych zawodniczek medale z rąk wójta Krzysztofa Kazany odebrali także dwaj chłopcy - Tomasz Brodzik i Jakub Pawlak, którzy stoczyli walkę towarzyską. Organizatorzy turnieju są bardzo zadowoleni z przebiegu rywalizacji i mają nadzieję, że takie zawody wejdą na stałe do kalendarza gminnych imprez sportowych. Trener sekcji zapaśniczej w Zagoździu Ryszard Wałachowski przypomina, że na początku tego miesiąca jego podopieczne z powodzeniem wystartowały także w Ogólnopolskim Turnieju Kwalifikacyjnym, który odbył się w Radomiu. Drugie miejsce zajęła wtedy Magdalena Sadło, trzecia była Karolina Gryczon, a na piątej pozycji uplasowała się Urszula Piotrowska. Już w najbliższy piątek kilkunastoosobowa sekcja zapaśniczek z Zagoździa wyjeżdża z trenerem Wałachowskim na pierwszy obóz przygotowawczy do Okuninki. W wakacyjnych planach jest również sierpniowy obóz, który odbędzie się w Szczecinku.


Komunikat ARiMRKonkurs Plastyczny dla dzieciWykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiących własność Gminy Stanin


Wykaz nieruchomości - Pobierz plik .PDF


Międzygminna promocja NGO


Gmina Stanin razem z innymi gminami powiatu łukowskiego promowały się w Woli Gułowskiej podczas Powiatowego Forum Organizacji Pozarządowych. Spotkanie, które odbyło się w niedzielę 7 czerwca, było jednym z ostatnich elementów większego projektu, realizowanego przez sześć samorządów gminnych we współpracy z lubelską Fundacją EOS.

Jego celem jest rozszerzenie zakresu i poprawa współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, w tym opracowanie zasad wsparcia inicjatyw obywatelskich i różnego rodzaju przedsięwzięć lokalnych

Poprzez spotkania, warsztaty i konsultacje, organizowane dzięki środkom z Unii Europejskiej, w Gminie Stanin m.in. opracowano Strategie Rozwoju i Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Wieloletni Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego. Te i inne efekty projektu "Razem jesteśmy najsilniejsi" zostały zaprezentowane podczas niedzielnego forum w Woli Gułowskiej.

Na stoisku Gminy Stanin swoją ofertę prezentowały Klub Sportowy "Kujawiak" Stanin oraz Stowarzyszenie Partnerstwo Na Rzecz Rozwoju Gminy Stanin Bona Fide, a na scenie wystąpił zespół folklorystyczny "Jarzębinki" z Zespołu Szkół w Staninie, prowadzony przez Jolantę Skwarek.

Swoje stoiska promocyjne miały także pozostałe gminy, uczestniczące w projekcie, który jest realizowany od listopada 2013 roku. To gminy Adamów, Krzywda, Serokomla i Stoczek Łukowski oraz Miasto Stoczek Łukowski.

Liderem projektu "Razem jesteśmy najsilniejsi" była Fundacja EOS, a środki na ten cel pochodziły z Europejskiego Funduszu Społecznego.II edycja konkursu „Tu mieszkam, tu zmieniam”


Do 26 lipca poprzez aplikację internetową można zgłaszać wnioski w ramach konkursu organizowanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK. Konkurs grantowy "Tu mieszkam, tu zmieniam" skierowany jest do osób, które chcą coś zmienić, poprawić lub zorganizować w miejscu zamieszkania, które chcą działać dla dobra wspólnego.

Na co można dostać dotację? Możliwe obszary wsparcia to: zagospodarowanie lokalnej przestrzeni publicznej, poprawa jej estetyki, czystości, funkcjonalności, ochrona zabytków, pielęgnowanie i tworzenia miejsc pamięci, ochrona i poszerzanie  wiedzy o środowisku naturalnym, promocja i upamiętnienia postaci, które wywarły pozytywny wpływ na lokalne środowisko i których dorobek jest żywy w lokalnej świadomości albo wart przywrócenia pamięci, budowanie wspólnot międzypokoleniowych, pogłębianie więzi lokalnych, współpraca między organizacjami, poprawa jakości życia. Więcej informacji na stronie internetowej www.bzwbk.pl.

Regulamin - Pobierz plik .PDF


Organizacjo sięgnij po 10 tys. zł na projekt społeczny!


Polska Spółka Gazownictwa zaprasza do udziału w konkursie „Bezpiecznie tu i tam” na temat szerokorozumianego bezpieczeństwa. Granty w wysokości 10 000 złotych otrzymają organizacje które opracują najciekawsze projekty społeczne przyczyniające się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz do integracji i aktywizacji mieszkańców na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca. Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.psgaz.pl/bezpiecznietuitam/

Regulamin - Pobierz plik .PDF


CZERWCOWE BADANIE ROLNE


<


Z A P R O S Z E N I E
Ponowny nabór kandydatów do Gminnej Rady Pożytku PublicznegoWójt Gminy Stanin w związku z powoływaniem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Staninie I kadencji ogłasza ponowną procedurę zgłaszania do niej członków reprezentujących organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r,. poz. 1118 z późn. zm.) Zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie (14 dniowym) od 26.05.2015r. do dnia 08.06.2015r. włącznie.

Procedura - Pobierz plik .PDF
Uchwała nr VII-35 - Pobierz plik .DOC
Załącznik 1 - Pobierz plik .DOCX
Załącznik 2 - Pobierz plik .DOCX

Konkurs papieski rozstrzygnięty

Karolina Mućka z Zespołu Szkół w Staninie wygrała tegoroczny konkurs "1 z 10", organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Uczennica drugiej klasy miejscowego gimnazjum pokonała 32 konkurentów, którzy we wtorek 12 maja wzięli udział w finałowej rozgrywce. Po Henryku Sienkiewiczu i Powstaniu Styczniowym, w tym roku bohaterem konkursowych zmagań był Jan Paweł II. Do wtorkowego finału przystąpili najlepsi uczestnicy eliminacji, reprezentujący najstarsze klasy szkół podstawowych oraz pierwsze i drugie klasy gimnazjalne. Najpierw wszyscy rozwiązywali test, dotyczący życia i pontyfikatu Papieża Polaka, a kolejny etap odbywał się według zasad podobnych do telewizyjnego teleturnieju "1 z 10". - Tegoroczne zmagania były tak wyrównane, że musieliśmy nieco zmodyfikować początkowe założenia i zamiast konkursu "1 z 10" przeprowadzić turniej pod hasłem "1 z...11", ponieważ aż trzy osoby miały po teście identyczną liczbę punktów - wyjaśnia dyrektor biblioteki w Staninie Aneta Rosa. Uczestnicy finałowej rozgrywki zmierzyli się z zadaniami o różnym stopniu trudności. Musieli na przykład podać miejsce urodzin Karola Wojtyły i imiona jego rodziców, ale także wyjaśnić co to jest konklawe i pontyfikat, określić ile strzałów Mehmet Ali Ağca oddał w kierunku Jana Pawła II podczas zamachu w maju 1981 roku, albo podać dokładną datę - rok, miesiąc, dzień i godzinę - śmierci Papieża Polaka. Po teście i pierwszej serii pytań dla finałowej 11-ki najlepszymi wynikami mogły pochwalić się trzy zawodniczki, które między sobą rozstrzygnęły ostateczne losy rywalizacji. Pierwsze miejsce zajęła Karolina Mućka, która wygrała tablet, ufundowany przez wójta gminy Stanin Krzysztofa Kazanę. Druga była Joanna Golba z ZS w Jeleńcu, a trzecia Aleksandra Gołębiowska z ZS w Zagoździu, które w nagrodę odebrały od biblioteki akcesoria komputerowe. W jury tegorocznego konkursu zasiedli wójt Krzysztof Kazana, emerytowana nauczycielka Jadwiga Tomaszewska i dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Piotr Michalak. (źródło: www.ias24.eu)


OGŁOSZENIE KONKURSU

Wójt Gminy Stanin
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zastawiu

Do konkursu może przystąpić osoba, spełniająca łączne wymagania wynikające z § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych placówek.
Czytaj więcej: Ogłoszenie konkursu

Załącznik nr 1 - Pobierz plik.pdf


Nabór kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wójt Gminy Stanin w związku z powoływaniem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Staninie I kadencji ogłasza otwarcie procedury zgłaszania do niej członków reprezentujących organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014r,. poz. 1118 z późn. zm.) Zgłoszenia kandydatów należy składać w terminie (21 dniowym) od 30.04.2015 do dnia 20.05.2015 włącznie.

Procedury powołania GRDPP - Pobierz plik .PDF
UCHWAŁA NR VII-35 - Pobierz plik .DOC
Załącznik nr 1 - Pobierz plik .DOCX
Załącznik nr 2 - Pobierz plik .DOCX


Kreator miejsc pracy - konkurs dla pracodawców

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej po raz drugi organizuje konkurs dla najlepszych pracodawców Kreator miejsc pracy. Celem konkursu jest wyróżnienie pracodawców, którzy tworzą nowe miejsca pracy oraz zatrudnili najwięcej pracowników w 2014 r. Nagrody będą przyznawane w pięciu kategoriach: mała, średnia, duża firma oraz duża firma przemysłowo-produkcyjna, a także duża firma handlowo-usługowa. Konkurs trwa do 29 maja. Formularz konkursowy można pobrać ze strony ministerstwa (www.mpips.gov.pl/konkurs).Z A P R O S Z E N I E

Zakończył się remont świetlicy w Zastawiu

Mieszkańcy Zastawia mogą już korzystać ze swojej świetlicy. Modernizacja obiektu została zakończona, a pieniądze na ten cel pochodziły z budżetu gminy i funduszy unijnych.

Wszystkie prace remontowo-budowlane zostały wykonane, a teraz trwa przenoszenie wyposażenia. Pierwotnie remont budynku miał się zakończyć w ubiegłym roku, ale wykonawca robót zawiódł i samorząd musiał znaleźć nowego. Firma, która wygrała pierwszy przetarg zrealizowała mniej niż połowę robót, dlatego we wrześniu gmina zdecydowała się wypowiedzieć umowę i rozpisać nowy konkurs. Drugi wykonawca został wybrany w lutym.Jego zadaniem było m.in. dokończenie elewacji, budynku, wykonanie aneksu kuchennego i łazienki, odnowienie ścian, wykonanie instalacji elektrycznej niezbędnej do podłączenia nagrzewnic, a także przygotowanie do użytkowania poddasza i na nowo zagospodarowanie terenu wokół budynku. W ubiegłym roku na świetlicy w Zastawiu został wymieniony dach, który zamiast eternitu teraz jest pokryty blachą, budynek został docieplony i częściowo została wykonana elewacja.

Realizacja inwestycji kosztowała około 200 tysięcy złotych, z czego 80 procent "kosztów kwalifikowanych" to środki z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. (źródło: ias24.eu)

„SMOK MĄDRAGON” w Szkole Podstawowej w Sarnowie

Stowarzyszenie Laboratorium Troski realizuje w szkołach województwa lubelskiego projekt edukacyjny „Smok Mądragon daje radę”, promujący zasady bezpieczeństwa na drodze, w domu, szkole, podczas zabawy i wypoczynku. W projekcie bierze udział 21 szkół w tym też Szkoła Podstawowa w Sarnowie. Celem projektu jest utrwalenie u dzieci prawidłowych wzorów zachowań właściwych reakcji w obliczu zagrożeń zarówno ze strony osób dorosłych, jak również wynikających z uczestnictwa w ruchu drogowym oraz przyswojenie zasad udzielania pierwszej pomocy. W ramach programu w Szkole Podstawowej w Sarnowie w marcu odbyły się zajęcia z Funkcjonariuszem Powiatowej Komendy Policji w Łukowie oraz szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy.

OGŁOSZENIEPonad 20 prac wzięło udział w tegorocznym konkursie pisanek wielkanocnych, który zorganizowała dla swoich czytelników Gminna Biblioteka Publiczna w Staninie. Oficjalne podsumowanie plastycznych zmagań, połączone z wręczeniem nagród odbyło się w środę
8 kwietnia.
Jurorom najbardziej spodobała się propozycja Martyny Kłody. Drugą nagrodę odebrał Sebastian Konieczny, a trzecią Agnieszka Koślacz i Łukasz Konieczny. Każdy z uczestników mógł zgłosić po jednej pisance wykonanej na wydmuszce, jajku plastikowym, styropianowym, drewnianym albo z innego trwałego materiału. Oceniający prace stwierdzili, że zostały one przygotowane bardzo starannie, a autorzy korzystali z różnych technik, od malowania, przez barwienie po wyklejanki.

(fot. GBP w Staninie)


Ogłoszenie
Nowy harmonogram odbioru odpadówKwietniowa zbiórka odpadów komunalnych w gminie Stanin w powiecie łukowskim odbędzie się zaraz po świętach. Odbiór nieczystości z nieruchomości zamieszkałych będzie trwać cztery dni.Wszystkie śmieci powinny być wystawione do 7.00 rano w dniu zbiórki, a jeśli właściciel posesji nie może tego zrobić powinien się skontaktować z Zakładem Gospodarki Komunalnej, by ustalić inny termin. Tuż po świętach wielkanocnych, czyli już we wtorek 7 kwietnia, odpady będą odbierane z posesji w Staninie, Tuchowiczu, Józefowie, Wesołówce i Kosutach. W środę 8 kwietnia zbiórka odbędzie się we wsiach: Jeleniec, Sarnów, Borowina, Kierzków, Anonin, Gózd, Kij i Kopina. Na czwartek 9 kwietnia śmieci powinni przygotować mieszkańcy Celin Włościańskich, Celin Szlacheckich, Wólki Zastawskiej, Zastawia, Niedźwiadki, Osady Jedlanki, Lipniaka i Zagoździa. W ostatnim dniu, czyli w piątek 10 kwietnia, odbiór odpadów odbędzie się w miejscowościach: Jonnik, Stara Gąska, Nowy Stanin, Stara i Nowa Wróblina, Jarczówek, Ogniwo, Wnętrzne i Aleksandrów. Mieszkańcy gminy Stanin płacą za odbiór odpadów komunalnych 4 złote za osobę za śmieci posegregowane i 10 złotych za zmieszane. Opłaty należy regulować bez wezwania do końca miesiąca w kasie urzędu gminy albo na rachunek miejscowego oddziału Banku Spółdzielczego z Łukowa.


O G Ł O S Z E N I EWyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym i wiejskim w zakresie gier zespołowych, tenisa stołowego oraz lekkoatletyki.


KONKURSWszyscy mieszkańcy Gminy Stanin mają możliwość skorzystać z bezpłatnego portalu na łamach którego rodzice mogą uzyskać porady dotyczące wychowania oraz podzielić się doświadczeniem z innymi rodzicami. Dla najaktywniejszych rodziców – zarówno zadających pytania,
jak i udzielających odpowiedzi – przewidziane są atrakcyjne nagrody!
http://pierwszekroki.czasdzieci.pl/


ZAPROSZENIEWójt Gminy Stanin serdecznie zaprasza mieszkańców Gminy Stanin do wzięcia udziału
w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Stanin na lata 2015 - 2020
( z perspektywą do 2022 r.)

Zarządzenie - Pobierz plik .PDF
Strategia - Pobierz plik .DOC

Gminne Obchody Dnia Kobiet

Mieszkanki gminy Stanin świętowały Dzień Kobiet przez dwa dni. Obchody rozpoczęły się w sobotę 7 marca w Zastawiu i Staninie, a zakończyły dzień później w Sarnowie i Tuchowiczu. W sumie wzięło w nich udział ponad 600 pań, a w organizację uroczystości aktywnie włączyli się także panowie.Imprezy miały podobny przebieg. Najpierw ich uczestniczki podziwiały talenty artystyczne uczniów, potem odbierały życzenia i kwiaty, a na koniec spotykały się na poczęstunku przy wspólnym stole. Wśród składających gratulacje i wręczających symboliczne czerwone goździki byli Wójt Gminy Stanin Krzysztof Kazana, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych w Warszawie Leszek Świętochowski z Lipniaka i Radny Sejmiku Wojewódzkiego jednocześnie Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Staninie Marek Kopeć z Sarnowa.

W części artystycznej, która odbyła się w Szkole Podstawowej w Zastawiu, oprócz uczniów tej placówki wystąpili ich koledzy z Tuchowicza i z zaprzyjaźnionej szkoły nr 5 z Łukowa. W spotkaniu wzięło udział około 150 pań z Lipniaka, Wólki Zastawskiej i Zastawia, a na zakończenie odbył się poczęstunek.

Podobna frekwencja była na obchodach w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Staninie, gdzie wystąpili uczniowie miejscowego zespołu szkół i zespół folklorystyczny "Jarzębinki" prowadzony przez Jolantę Skwarek. Poczęstunek dla pań z Jarczówka, Kosut, Stanina i Wesołówki przygotowali mężczyźni.

Największą, bo ponad 200-osobową, widownię, czyli mieszkańców Sarnowa, Borowiny, Kierzkowa, Jeleńca i Szczygłów Dolnych, zgromadziła uroczystość, która w niedzielę 8 marca, odbyła się w Szkole Podstawowej w Sarnowie. Oprócz uczniów tej placówki, widzowie oklaskiwali także młodzieżową orkiestrę akordeonową "Arti Sentemo" z Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim, w której występują m.in. młodzi mieszkańcy gminy Stanin.

Zaproszenie na drugą niedzielną uroczystość do Centrum Społeczno-Kulturalnego w Tuchowiczu przyjęło około 100 osób z Anonina, Celin Włościańskich i Celin Szlachckich, Józefowa i Tuchowicza, a w organizację spotkania, podobnie jak w Staninie, aktywnie włączyli się panowie.

Tak huczne obchody Dnia Kobiet odbywają się w gminie Stanin od kilku lat. Początkowo były organizowane w jednym miejscu, ale by ułatwić udział w nich jak największej grupie pań, zaczęto je przygotowywać w kolejnych miejscowościach.

Zastawie


Stanin


Tuchowicz


SarnówBadania rolne

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych

Gmina Stanin w powiecie łukowskim kolejny raz skorzysta ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i poprawi w tym roku ponad 5,5 kilometra tras gminnych. To największa jak dotąd inwestycja drogowa realizowana w ramach tego programu.
Umowa o przyznaniu dotacji już jest podpisana, a teraz trwa przygotowanie przetargu na wykonanie robót.

W ramach "schetynówek" samorząd zmodernizuje kilka odcinków dróg w pięciu miejscowościach: Tuchowicz, Józefów, Jeleniec, Celiny Włościańskie i Borowina. - Łącznie powstanie prawie 5 700 metrów nowej nawierzchni, z czego większość zostanie wykonana w Tuchowiczu. Szacujemy, że pracę mogą kosztować około 1 miliona 100 tysięcy złotych, ale ostateczna kwota będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu. To powinno nastąpić w ciągu kilku najbliższych tygodni - informuje Piotr Goławski z Urzędu Gminy Stanin.

Wójt Krzysztof Kazana podkreśla, że na ten rok rząd przekazał na "schetynówki" zdecydowanie mniej pieniędzy niż oczekiwały samorządy. - Tym bardziej cieszy, że nasz wniosek o przyznanie dotacji został bardzo dobrze oceniony przez ekspertów, którzy umieścili go na wysokim czwartym miejscu listy projektów, zatwierdzonych do dofinansowania - ocenia wójt Kazana.

Zgodnie z założeniami NPPDL koszty inwestycji zostaną podzielone między budżet gminy i budżet państwa po połowie, a wszystkie prace mają być wykonane i rozliczone do końca października.


Ogłoszenie


Nowe dowody osobiste od 1 marca


Od 1 marca obowiązuje nowy wzór dowodu osobistego obsługiwany przez System Rejestrów Państwowych. W porównaniu z dotychczas obowiązującymi dokumentami pojawią się nowe zabezpieczenia, znikną natomiast informacje o adresie, wzroście, kolorze oczu i podpis. Wniosek o wydanie dowodu będzie można złożyć w dowolnym urzędzie gminy.

Co nowego będzie zawierać dowód osobisty?
• Pojawi się szereg nowych zabezpieczeń. M.in. dwukrotnie powtórzone zdjęcie posiadacza, mikrodruki, tłoczenia i specjalne farby. Dzięki temu znacznie trudniej będzie go sfałszować.
• Na dowodzie znajdą się informacje o polskim obywatelstwie.

Czego nie będzie zawierać dowód osobisty?
• Zniknie adres zameldowania. Dzięki temu, przy każdej zmianie meldunku nie trzeba będzie wymieniać dowodu.
• Nie będzie także informacji o kolorze oczu i wzroście ani skanu podpisu posiadacza. Zrezygnowano z wszelkich danych, które nie są niezbędne albo polegają na subiektywnej ocenie obywatela lub urzędnika.

Nowa fotografia do dowodu
• Fotografia, która będzie wykorzystywana w dowodzie osobistym będzie taka sama jak ta, która obowiązuje w paszportach.
• Zdjęcie dołączone do wniosku powinno być wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Wniosek o nowy dowód złożymy w dowolnej gminie
• Dowód będzie można wyrobić w najbliższym urzędzie gminy, niezależnie od meldunku. Dotychczas mogliśmy to zrobić tylko w urzędzie właściwym dla naszego miejsca zameldowania. Nasz nowy dokument odbierzemy w tym samym urzędzie, w którym złożyliśmy wniosek.
• Wniosek o wydanie dowodu osobistego złożymy na nowym, bardziej przejrzystym wniosku.
 
Czy musisz wymienić stary dowód?
Nie! Dotychczasowe dowody osobiste zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Nie będzie konieczności wymiany dokumentów.
Tak jak do tej pory dowód osobisty otrzymamy za darmo.

WZÓR DOWODU.PDF

OgłoszenieWójt Gminy Stanin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym i wiejskim.

Ogłoszenie - Pobierz plik .PDF
Załącznik 1 - Pobierz plik .DOC
Załącznik 3 - Pobierz plik .DOC

Zarządzenie Nr 3/2015
Wójta Gminy Stanin
z dnia 25 lutego 2015 r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym i wiejskim.

Pobierz plik .PDF

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie i Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej
serdecznie zapraszają Pracodawców oraz osoby zainteresowane
na spotkanie informacyjne pt:
POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACYHarmonogram zbiórki odpadów w marcuOBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej


Obwieszczenie: Pobierz plik .PDF

Zaproszenie


Wójt Gminy Stanin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym i wiejskim.


Załączniki do informacji

Ogłoszenie: Pobierz plik .PDF

Załącznik 1: Pobierz plik .doc

Załącznik 2: Pobierz plik .docZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH - LUTYKOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

Społeczne Stowarzyszenie DIALOG przedstawia ofertę 10 dniowych kolonii zimowych dla dzieci rolników, ubezpieczonych w KRUS dofinansowanych z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników.
Dyżury aptek w 2015 roku

Dyżury aptek >>>[pobierz plik .pdf]

Szanowni Państwo,

Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przekazać zatwierdzoną 5 listopada 2014 r. nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z listem szefa BBN Stanisława Kozieja. Serdecznie zachęcamy do opublikowania treści dokumentu stronie internetowej Państwa urzędu. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego Link do Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP: www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf
Pierwsza Inauguracyjna Sesja Rady Gminy Stanin

W dniu 1 grudnia 2014r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Stanin odbyła się pierwsza sesja VII kadencji Rady Gminy Stanin. Na wstępie radni odebrali z rąk Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze na radnego gminy. Zaświadczenie o wyborze na stanowisko Wójta Gminy Stanin na następne cztery lata kadencji odebrał Krzysztof Kazana. Sesję rozpoczął radny senior Pani Zofia Czubek. Po zapoznaniu z porządkiem obrad nastąpiło złożenie ślubowania przez radnych gminy oraz Wójta Krzysztofa Kazany. Kolejnym punktem sesji był wybór Przewodniczącego Rady Gminy Stanin oraz Wiceprzewodniczących.


Skład Rady Gminy Stanin VII kadencji:
1. Czubek Zofia – Przewodniczący
2. Szewczak Piotr – Wiceprzewodniczący
3. Sprycha Robert - Wiceprzewodniczący
4. Cybul Zbigniew
5. Gryczka Katarzyna
6. Kępka Ryszard
7. Komorek Paweł
8. Mateńko Zofia
9. Michalak Arkadiusz
10. Michalak Jan
11. Skwarek Piotr
12. Wardak Witold
13. Walo Waldemar
14. Wiąckiewicz Stanisław
15. Witkowska Aneta
Uroczystości Święta Odzyskania Niepodległości

We wtorek, 11 listopada, obchodziliśmy 96 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dzień, w którym Józef Piłsudski przejął władzę, dla uczczenia powstania suwerennego ośrodka władzy odrodzonej Polski, został w 1937 roku oficjalnie ogłoszony świętem narodowym. Tego dnia w całym kraju organizowane są patriotyczne wiece i pochody, a w kościołach odprawiane msze w intencji ojczyzny.

Uroczystość Narodowego Święta Niepodległości na terenie Gminy Stanin odbyła się w Tuchowiczu. Uczestniczyły w niej władze samorządowe, na czele z Wójtem Gminy Stanin Krzysztofem Kazana, Zastępcą Wójta Gminy Ewą Niebrzegowską, delegatami Rady Powiatu, Radnymi Gminy Stanin, dyrektorzy placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych, sołtysi.

O godzinie 10.00 w kościele Św. Marii Magdaleny w Tuchowiczu została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny. Dalsze uroczystości odbywały się przed pomnikiem a część artystyczna przygotowana przez uczniów z Zespołu Szkół w Tuchowiczu miała miejsce w budynku nowo wybudowanej szkoły. Wójt Gminy Stanin wygłosił okolicznościowe przemówienie podkreślając ważne daty i wydarzenia, które zostały zapisane w kartach historii. Pod pomnikiem Poległych bohaterów w walce o wolną i niepodległą ojczyznę zostały złożone kwiaty przez władze gminy, powiatu, organizacje polityczne, kombatanckie, jednostki OSP oraz młodzież.

Młodzież szkolna z Tuchowicza przygotowała część artystyczną z okazji Narodowego Święta Niepodległości, którą z uznaniem podziwiali uczestnicy uroczystości. Wszyscy zgromadzeni na uroczystość śpiewali pieśni patriotyczne. Wójt Gminy rozdał zebranym mieszkańcom gminy pamiątkowe flagi biało czerwone jako symbol obchodów uroczystości narodowych. Uroczystość odbyła się przy honorowej asyście Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Organizacji Kombatanckich i szkół oraz orkiestry dętej z Tuchowicza.

KONSULTACJE WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY STANIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI


Ogłoszenie: Pobierz plik .docGminna Biblioteka Publiczna w Staninie prosi o Twój głos


Dołącz do akcji PEKAES Pomaga! - organizowanej przez PEKAES,
Kulczyk Foundation i Zaczytani.org

Od 15 października głosuj na stronie www.pekaespomaga.pl na GBP w Staninie. Codziennie można oddać jeden głos. Dziesięć bibliotek znajwiększą liczbą głosów zostanie wyremontowanych.

Bezpośredni link do oddania głosu na Naszą Bibliotekę:

http://pekaespomaga.pl/library/details/id/188
Złote Gody

W dniu 20 września 2014r. w Staninie odbyła się uroczystość z okazji 50-tej rocznicy ślubu następujących par:

Dębczak Teresa i Czesław
Gajo Irena i Wiesław
Gromada Genowefa i Kazimierz
Gryczka Kazimiera i Wiesław
Grzywacz Edwarda i Jan
Jawoszek Zofia i Zdzisław
Kozakowska Janina i Stanisław
Królak Helena i Kazimierz
Osińska Marianna i Stanisław
Wołoszka Zuzanna i Stanisław

O godzinie 14-tej w kościele parafialnym p.w. Trójcy Świętej w Staninie została odprawiona msza św. w intencji jubilatów. Dalsze uroczystości odbyły się w Zespole Szkół w Staninie. Wójt Gminy Stanin Pan Krzysztof Kazana wręczył jubilatom medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Każda para otrzymała pamiątkowy dyplom oraz upominek. Wójt Gminy złożył jubilatom serdeczne życzenia długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu w niegasnącej miłości otoczenia najbliższych. Do życzeń dołączyła się Pani Zofia Czubek – Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Zuzanna Lendzion – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Pani Ewa Niebrzegowska Zastępca Wójta. Następnie wzniesiono toast za jubilatów i odśpiewano im „sto lat”. Uroczystość uświetniła część artystyczna przygotowana przez dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Staninie pod kierownictwem Pani Jolanty Skwarek oraz występ Zespołu Ludowego ze Stanina „Czerwona Jarzębina”. Przy kawie i poczęstunku przygotowanym przez pracowników szkoły jubilaci i ich rodziny mogli miło spędzić czas.


Jak ożywić świetlice wiejskiePROGRAM
SZKOLENIA LOKALNYCH LIDERÓWKARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA [pobierz plik .pdf]

„Pożegnanie lata”

W dniu 24 sierpnia 2014 roku w miejscowości Kosuty odbyła się impreza turystyczno - rekreacyjna pn. „Pożegnanie lata”, która była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 oraz przy udziale środków Organizatorem był Wójt Gminy Stanin Krzysztof Kazana. Celem imprezy była promocja aktywnego wypoczynku mieszkańców gminy Stanin oraz promocja nowo wytyczonego szlaku rowerowego. Stoiska wystawiennicze zostały przygotowane prze: Nadleśnictwo Łuków, ARiMR biuro powiatowe w Łukowie, LODR w Końskowoli – biuro terenowe w Łukowie, Fundacja FAPA z Warszawy, JETRO Karol Walo, Spółdzielnia Mleczarska Ryki. W trakcie trwania festynu pracownicy LODR- u przeprowadzili konkursy z nagrodami dla uczestników festynu o tematyce związanej z produkcją rolną. Organizatorzy przygotowali bezpłatny pakiet atrakcji dla dzieci: zjeżdżalnie, euro bungee, trampolina, basen z piłeczkami, zabawy i konkursy z postaciami bajkowymi. Dodatkowo uczestnicy festynu mogli podziwiać pokaz sztuki barmańskiej przygotowany na bazie soków owocowych. Chętne osoby mogły korzystać z gier i zabaw sportowych na kompleksie boisk „Orlik”. Mieszkańcy gminy oraz przybyli goście mogli podziwiać występy zespołów ludowych: „Modry – Len” z Adamowa, „Jagódki” ze Żdżar, „Jarzębina Czerwona” ze Stanina, „Mroczkowiacy” z Jeleńca, oraz zespołów dziecięcych: „Jarzębinki” ze Stanina i „Mali My” ze Stanina a także występ Orkiestry Parafialnej z Tuchowicza. W ramach festynu odbył się blok poświęcony ogólnopolskiej akcji „Powstrzymaj pijanego kierowcę”. Gościem przedstawiającym idę akcji był Dyrektor PARPA Krzysztof Brzózka, który zaprosił do udziału przedstawicieli policji i mediów. Na zakończenie odbył się koncert zespołu STO% pn. „Daj siebie innym”. Gwiazdą wieczoru był Marcin Siegieńczuk, wykonawca między innymi takich utworów jak: „Ciało do ciała” i „Sąsiadka”. Zabawę taneczną uświetnił występ zespołu muzycznego SPECTRUM LIVE. Bezpieczeństwo nad osobami biorącymi udział w imprezie zabezpieczyła profesjonalna ochrona. Dziękujemy za obecność na festynie wszystkim przybyłym gościom oraz mieszkańcom gminy pomimo deszczowej pogody. Operacja pn.: „Organizacja imprezy turystyczno - rekreacyjnej „Pożegnanie lata”” współfinansowana ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Projekt zrealizowany dzięki wdrażaniu Lokalnej „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Strategii


Spotkanie w ramach projektu Sieć Szerokopasmowa Polski WschodniejRODZICU ZŁÓŻ WNIOSEK O WYPRAWKĘ SZKOLNĄ!
Oznakowanie szlaku rowerowego na terenie gminy Stanin

Gmina Stanin zrealizowała operację pn.: „Oznakowanie szlaku rowerowego na terenie gminy Stanin” współfinansowaną ze środków Unii Europejskiej.

Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Stanin poprzez utworzenie i oznakowanie szlaku rowerowego. Realizując operację oznakowano szlak rowerowy na terenie gminy Stanin, wg projektu stałej organizacji ruchu o długość 17 550 m.

Operacja była realizowana w oparciu o umowę o przyznanie pomocy nr 01784-6930-UM0343253/13, która została podpisana dnia 19 września 2013 r. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Środki finansowe pochodziły z Lokalnej Grupy Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” z programu LEADER, działanie „Małe projekty”. Całkowita wartość operacji wyniosła 9 584,00 zł. Wartość dofinansowania: 6 233,49 zł.
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Piknik integracyjny organizacji pozarządowych gminy Stanin odbył się w Kosutach.

W niedzielę 29.06.2014 na terenie kompleksu wypoczynkowo-rekreacyjnego w Kosutach odbył się Piknik organizacji pozarządowych działających w gminie Stanin. Impreza rozpoczęła się uroczystym przemarszem uczestników wszystkich organizacji pozarządowych działających w gminie Stanin, który poprowadził wójt gminy Krzysztof Kazana. Na specjalnie przygotowanej scenie plenerowej zaprezentowały się lokalne organizacje pozarządowe. Podczas imprezy można było z bliska przyjrzeć się ich działaniom oraz poznać specyfikę pracy w organizacjach pozarządowych. W ramach pikniku odbyły się konkursy, zabawy plenerowe z bajkowymi postaciami oraz występy na scenie zespołów ludowych i lokalnego kabaretu. Podczas pikniku organizacji pozarządowych w Kosutach, na specjalnie przygotowanych stoiskach wystawiane były także lokalne produkty, w tym wyśmienite pierogi, bigos, domowy chleb ze smalcem. Zorganizowany został także kiermasz ciast i innych lokalnych słodkości. Organizatorzy zadbali także o potrawy z grilla czy pieczone przy ognisku kiełbaski. Niedzielny piknik był także okazją do tworzenia płaszczyzny wymiany doświadczeń pomiędzy organizacjami, a także da możliwość do nawiązania współpracy i partnerstw. Uczestnicy pikniku mieli okazję zapoznać się także z materiałami informacyjnymi dotyczącymi działalności organizacji pozarządowych działających w gminie Stanin. Organizatorzy mają nadzieję, iż ta forma promocji lokalnych organizacji pozarządowych przyczyni się rekrutacji nowych członków, promocji działalności społecznej i wolontariatu, a także zainspiruje do działania nowe grupy obywatelskie. Wszyscy w domowej atmosferze bawili się do wieczora. W ramach pikniku promowana była tematyka przeciwdziałania dyskryminacji i równości. Organizatorem imprezy jest Wójt Gminy Stanin, organizacje pozarządowe działające w gminie Stanin wraz z Fundacją EOS.
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY STANIN
z dnia 2 lipca 2014r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stanin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu studium [pobierz plik .pdf]
1. SUiKZ gminy Stanin - tekst [pobierz plik .pdf]
RYSUNEK STUDIUM_UWARUNKOWANIA [pobierz plik .pdf]
RYSUNEK STUDIUM_KIERUNKI ROZWOJU [pobierz plik .pdf]
SUiKZP - schematy [pobierz plik .rar]
Prognoza oddziaływania na środowisko [pobierz plik .rar]


„1 z 10”

W dniu 28 maja 2014r odbył się Gminny Konkurs „1 z 10” organizowany przez Wójta Gminy Stanin, Gminną Bibliotekę Publiczną w Staninie oraz Bibliotekę Szkolną w Staninie poświęcony życiu Henryka Sienkiewicza. Celem konkursu było rozpowszechnienie wiedzy z zakresu twórczości pisarza oraz rozbudzenie zainteresowania historią naszego regionu.

Konkurs odbył się w Centrum Społeczno- Kulturalnym w Staninie i przystąpiło do niego, aż 19 uczniów. Wyróżnił się on ogromną wiedzą uczestników, którzy najpierw napisali test wyłaniający 10 najlepszych uczestników. W skład komisji, której zadaniem było czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu wchodzili: gość specjalny Pan Maciej Cybulski z Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej , Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Czubek, Wójt Gminy Stanin Krzysztof Kazana oraz nasze emerytowane nauczycielki Pani Sabina Dźwigała i Krystyna Lendzion. Uczestnicy kolejno odpowiadali na pytania posiadając 3 szanse na dobrą odpowiedz.

Finalistami tegorocznego konkursu są:

I miejsce Anna Borowa
II miejsce Diana Sawczuk
III miejsce Jagoda Różycka

Nagrody zostały wręczone przez Wójta Gminy Stanin Krzysztofa Kazane, który jest fundatorem nagrody głównej jaką był nowoczesny laptop oraz organizatorów.


Panowie Wójtowie/Burmistrzowie
Powiatu Łukowskiego

Starostwo Powiatowe w Łukowie po raz kolejny zwraca się z prośbą o poinformowanie mieszkańców Powiatu Łukowskiego o możliwości zarejestrowania się w systemie (ZIP) zintegrowanym Systemie Pacjenta.

Czytaj więcej:

Pobierz PDF


ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY STANIN

Zarządzenie Nr 11/2014 Wójta Gminy Stanin z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zastawiu.

Zarządzenie Nr 11/2014 [pobierz plik .pdf]


Gmina Stanin wspiera kampanię:
„Odpowiedzialny Kierowca 2014”
oraz „ Prawda o alkoholu”.

Gmina Stanin przystąpiła do ogólnopolskiej kampanii „ Odpowiedzialny Kierowca 2014″ oraz „ Prawda o alkoholu”.
„Odpowiedzialny Kierowca” i „Prawda o alkoholu” to kampanie profilaktyczno-edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych. Celem jest propagowanie wśród wszystkich uczestników ruchu drogowego dobrych postaw na drodze oraz edukacja w zakresie trzeźwości za kierownicą, znajomości przepisów drogowych, kultury na drodze oraz odpowiedzialnego zachowania, które zapewni bezpieczną podróż wszystkim użytkownikom drogi.

Dzięki zaangażowaniu Wójta Gminy Stanin i Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zakupiono materiały dla szkół podstawowych oraz dorosłych użytkowników dróg.

Włączając się w akcję w zakresie bezpieczeństwa drogowego – promujemy bezpieczeństwo na drodze.

W dniu 23 kwietnia 2014r. w Staninie zorganizowano nietypową kontrolę drogową, do której zaangażowano przedstawiciela GKRPA, funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łukowie oraz grupę uczniów Szkoły Podstawowej ZS w Staninie, przybyłych z opiekunem.

Najmłodsi w asyście funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymywali uczestników ruchu drogowego do kontroli, dokonywali pomiaru prędkości oraz sprawdzali trzeźwość kierowców. Wzmocnieniem profilaktycznego przekazu były zakupione przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Staninie atrakcyjne materiały edukacyjne np. „ Kierowca na piątkę”, „Jazda po pijanemu to droga do katastrofy ”oraz gadżety ”Odpowiedzialny kierowca”, które wręczano kierowcom. Przewodnicząca komisji dziękuje wszystkim osobom zaangażowanym w kampanię.

INFORMACJA WÓJTA GMINY STANIN

W 2010 roku, kiedy obejmowałem stanowisko Wójta Gminy Stanin, nasza gmina nie posiadała uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, uchwalone w 2001r., nie odpowiadało potrzebom naszych mieszkańców. Uchwalony w 2011r Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stanin, Wesołówka, Tuchowicz i Jeleniec znacząco nie poprawił sytuacji. Dla jednych był ułatwieniem w realizacji inwestycji, dla innych ograniczeniem w rozwoju swoich gospodarstw. Dlatego też podjąłem decyzję o przystąpieniu do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu całej gminy, mając na względzie dostosowanie dokumentów planistycznych gminy do aktualnych potrzeb mieszkańców.

INFORMACJA WÓJTA GMINY STANIN [pobierz plik .pdf]


Gminne Obchody Dnia Kobiet

Około 400 mieszkanek gminy Stanin na zaproszenie Wójta Krzysztofa Kazany wzięło udział w Gminnych Obchodach Dnia Kobiet. Dzień Kobiet obchodzony był w sześciu miejscowościach: Jonniku, Zastawiu, Staninie, Jeleńcu oraz Sarnowie. Wójt złożył wszystkim Paniom życzenie oraz wręczył kwiaty i słodycze. Specjalnie dla Pań została przygotowana część artystyczna wykonana przez uczniów szkół z Jonnika, Zastawia, Stanina, Jeleńca i Sarnowa. Spotkania w Jonniku i Jeleńcu uświetniły występy zespołów ludowych „Jarzębina Czerwona” ze Stanina, „Mroczkowiacy” z Jeleńca oraz „Świderzanki” ze Świderek.

Jonnik


Zastawie


Stanin


Jeleniec


SarnówO G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Stanin ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2014 r. w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w środowisku szkolnym i wiejskim, kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji, organizacji masowych imprez sportowo – rekreacyjnych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Ogłoszenie- [pobierz plik .pdf]
Załącznik - [pobierz plik .doc]


Życzenia z okazji Dnia Kobiet

„Kobiety mają to do siebie, że tam gdzie dłużej przebywają
zawsze wnoszą coś z piękna”

Józef Maciejewski

Wszystkim Kobietom, w tak pięknym dniu
składam najserdeczniejsze życzenia:
Wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia,
by w każdym dniu roku uśmiech na Waszej twarzy gościł
tak samo często, jak w tym dniu.
Życzę także zadowolenia z siebie, radości życiowej,
dużo sukcesów i spełnienia wszystkich, nawet tych najskrytszych marzeń.

Wójt Gminy Stanin
Krzysztof KazanaZarząd Lokalnej Grupy Działania
„RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI”
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
specjalista ds. rozwoju turystyki
wymiar etatu: pełny etat
na podstawie umowy o pracę na czas określony do 30 czerwca 2015 r.

Czytaj szczegóły - [pobierz plik .pdf]


Zaproszenie do konsultacji społecznych.

Wójt Gminy Stanin serdecznie zaprasza mieszkańców gminy Stanin do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stanin na lata 2014 - 2020.

Zaproszenie do konsultacji społecznych - [pobierz plik .pdf]
Zarządzenie - [pobierz plik .pdf]
Załącznik nr 1 do Zarządzenia - [pobierz plik .pdf]
Strategia Stanin I 2014 - [pobierz plik .pdf]


Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego z dnia 20 lutego 2014 roku

Niniejszym podaje się do publicznej wiadomości Rozporządzenie Nr 2 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu.
Pełna treść obwieszczenia - [pobierz plik .pdf]
Turniej halowej piłki nożnej mężczyzn
o Puchar Wójta Gminy Stanin
Stanin 23.02.2014r.

Szczegóły - [pobierz plik .pdf]


VI EDYCJA KONKURSU
NA PRACE DOTYCZĄCE POLSKIEGO ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH
„POLSKA WIEŚ – DZIEDZICTWO I PRZYSZŁOŚĆ”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłasza VI edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Szczegóły - [pobierz plik .pdf]
Karta zgłoszeniowa - [pobierz plik .pdf]
Regulamin - [pobierz plik .pdf]
Urząd Gminy w Staninie zaprasza w dniu
5 lutego (środa)
w godz. 09.00-15.00 po odbiór loginu i hasła
Stanin 62ZAPROSZENIE
do udziału w XI edycji konkursu „Lubelski Orzeł Biznesu 2013”

Szanowni Przedsiębiorcy,

Kapituła Konkursu zaprasza Państwa do udziału w XI edycji Konkursu „Lubelskiego Orła Biznesu 2013”. Honorowy Patronat nad konkursem sprawują: Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin. Finałowa Gala Konkursu odbędzie się w maju 2014 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Uroczystość jest prestiżowym wydarzeniem, któremu towarzyszą media, dzięki czemu jest to wspaniała promocja dla laureatów konkursu.

Zaproszenie - [pobierz plik .pdf]
Regulamin - [pobierz plik .pdf]
Formularz konkursowy - [pobierz plik .pdf]


INFORMACJA
dotycząca zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych w 2014 roku

Wójt Gminy Stanin informuje, iż producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w terminach:
- od 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r. wraz z fakturami VAT /lub ich kopiami/ stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej  w okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.
- od 1 sierpnia 2014 r. do 31 sierpnia 2014 r. wraz z fakturami VAT /lub ich kopiami/ stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2014 r. do 31 lipca 2014 r.
 
Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w 2014 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w terminie:
- 1-30 kwietnia 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
- 1-31 października 2014 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 listopada 2013 r. określono stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł na 1 litr oleju  /Dz. U. z 2013r. poz. 1408/.

Wniosek - [pobierz plik .pdf]


O B W I E S Z C Z E N I E
WOJEWODY LUBELSKIEGOI N F O R M C J AOGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Stanin
ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
prawa własności niżej wymienionych nieruchomości
stanowiących własność Gminy Stanin

Czytaj więcej - informacja [pobierz plik .pdf]


Złote Gody

W dniu 23 listopada 2013r. w Staninie odbyła się uroczystość z okazji 50-tej rocznicy ślubu następujących par:
 - Marianna i Kazimierz Białach
 - Zuzanna i Zygmunt Buczyńscy
 - Janina i Mieczysław Cichosz
 - Janina i Jerzy Cizio
 - Marianna i Mieczysław Chudek
 - Irena i Stanisław Fornal
 - Helena i Piotr Goławscy
 - Mariana i Jan Gryczon
 - Janina i Franciszek Kazana
 - Eugenia i Jan Mućka
 - Janina i Jerzy Skorupa
 - Krystyna i Stanisław Świecak
 - Marianna i Jerzy Tronowscy
 - Adela i Leopold Wardak
 - Zofia i Kazimierz Wójcikowscy
 - Zofia i Edward Zarzyccy
 - Zofia i Józef Zdun
O godzinie 14-tej w kościele parafialnym p.w. Trójcy Świętej w Staninie została odprawiona msza św. w intencji jubilatów. Dalsze uroczystości odbyły się w Zespole Szkół w Staninie. Wójt Gminy Stanin Pan Krzysztof Kazana wręczył jubilatom medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Każda para otrzymała pamiątkowy dyplom oraz upominek. Wójt Gminy złożył jubilatom serdeczne życzenia długich i pogodnych lat życia w jak najlepszym zdrowiu i zadowoleniu w niegasnącej miłości otoczenia najbliższych. Do życzeń dołączyła się Pani Zofia Czubek – Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Zuzanna Lendzion – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i Pani Ewa Niebrzegowska Zastępca Wójta. Następnie wzniesiono toast za jubilatów i odśpiewano im „sto lat”. Uroczystość uświetniła część artystyczna przygotowana przez dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Staninie pod kierownictwem Pani Jolanty Skwarek , Pani Anity Koniecznej, Pani Anny Nowak oraz występ Zespołu Ludowego ze Stanina „Czerwona Jarzębina”. Przy kawie i poczęstunku przygotowanym przez pracowników szkoły jubilaci i ich rodziny mogli miło spędzić czas.Agrokonferencja w Banku Sółdzielczym w Łukowie

Bank Spółdzielczy w Łukowie organizatorem i gospodarzem AgroKonferencji.

Czytaj więcej - informacja [pobierz plik .pdf]Uroczysta gala z okazji 20-lecia
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji

21 listopada 2013 roku w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala z okazji 20-lecia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji połączona z ceremonią wręczenia nagród w konkursie EDUinspiracje 2013. Honorowy patronat nad galą sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej- Bronisław Komorowski.
Wśród laureatów w kategorii instytucjonalnej – wizyty studyjne - znalazł się Zespół Szkół w Tuchowiczu – organizator wizyty studyjnej w październiku 2012 roku i Gimnazjum Nr 2 w Łukowie – koordynator projektu. Hasłem przewodnim organizowanej przez nas wizyty był temat: ,,W jaki sposób technologie informacyjno-komputerowe wpływają na proces uczenia się i nauczania”? Jako zaangażowane w realizację przedsięwzięcia szkoły złożyliśmy wniosek na konkurs EDUinspiracje 2013 pt. „ Historie sukcesu- jak udział w programach edukacyjnych wpłynął na funkcjonowanie instytucji i nasze życie”. Kapituła konkursu doceniła nasz wkład w rozwój edukacji , przyznając nam tytuł laureata.

Relacja - Czytaj więcejK O M U N I K A TI KRÓLOWA POLSKIEGO MLEKA


29 października 2013 r. w siedzibie KZSM Zw. Rew. w Warszawie odbyły się I Wybory Królowej Mleka. Decyzją jury pierwszą Królową Mleka została Katarzyna Gajownik z Józefowa gmina Stanin - studentka studiów doktoranckich w dyscyplinie Zootechnika jak również absolwentka Wydziału Przyrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach. Tytuł magistra inżyniera Zootechniki uzyskała na podstawie pracy magisterskiej pt. „Hodowla Zachowawcza wybranych ras bydła w Polsce”, którą obroniła z wyróżnieniem w roku 2011. Doktorantka należy do osób ambitnych, nie lubiących siedzieć w miejscu i nigdy nie narzeka na nudę. Współpracuję od wielu lat z organizacjami studenckimi na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, a to umożliwia jej rozwój i poszerzenie wiedzy. Dzięki studiom rozwija swoją osobowość i kreatywność. Jest również pracownikiem Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.
Projekt Królowej Mleka został ustanowiony wiosną 2013 roku. Wspierające ten pomysł organizacje tj.: Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Zw. Rewizyjny (KZSM ZR) oraz Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych (FBZPR) uważają, że cały łańcuch dostaw artykułów mleczarskich począwszy od pozyskania surowca poprzez jego przetworzenie po sprzedaż i w efekcie konsumpcję powinien być wspierany przez ambasadora, który poprzez swój czar i wiedzę mógłby reprezentować tę tradycyjną gałąź polskiego przemysłu spożywczego. Taka osoba zwracałaby uwagę na wagę czynnika zdrowotnego w diecie zwłaszcza do młodego pokolenia.
Królowe Mleka mają długą tradycję w innych krajach. Udowodniły swoją rolę w zwiększaniu świadomości opinii publicznej na temat zdrowotnych aspektów spożywania produktów mlecznych. Polska Królowa Mleka będzie widoczna w wyspecjalizowanych oraz ogólno-tematycznych mediach. Osobiście będzie partycypować w eventach (w Polsce i zagranicą), odwiedzać szkoły i zwracać uwagę na rolę mleka w odżywianiu.
Królowa Mleka to prawdziwy symbol zdrowia dzięki właściwemu stylowi życia i odżywiania się. Celem działania Królowej jest podnoszenie świadomości wartości odżywczych mleka i nabiału, a w efekcie wzrost sprzedaży i konsumpcji. Poprzez działania edukacyjne Królowa pokazuje związek między spożywaniem mleka, a zdrowiem, wdziękiem i intelektem.
Królowa wspiera konsumpcję mleka poprzez edukację w szkołach, uczestnictwo w festynach i piknikach oraz uczestnictwo w targach krajowych i zagranicznych.
Pierwszym wydarzeniem z udziałem Królowej Mleka było otwarcie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi XXII Targów Mleczarskich Mleko-Expo. Gratulujemy i jest nam bardzo miło, że mieszkanka naszej gminy odnosi tak zaszczytne sukcesy.

Zdjęcia wykonane przez : Anna Garczewska-Murzyn "Przegląd Mleczarski"
DZIEŃ SENIORA NA LUDOWO


9 listopada w Zespole Szkół w Jeleńcu odbył się XVI Dzień Seniora. Swoją obecnością zaszczyciło organizatorów około 200 osób. Uroczystość poświęcona była babciom i dziadkom uczniów z Zespołu Szkół w Jeleńcu. Specjalnie dla nich zaproszonych zostało jedenaście zespołów ludowych. W zorganizowanie tak szczególnego dnia włączył się Wójt Gminy Stanin Pan Krzysztof Kazana oraz zastępca wójta Pani Ewa Niebrzegowska, którzy rozmawiali z gośćmi, częstowali słodyczami, a nawet ruszyli do wspólnych tańców.
Po występach wzniesiono toast za seniorów i odśpiewano im "Sto lat". Przy kawie, obiedzie i poczęstunku przygotowanym przez pracowników szkoły pod wodzą sekretarki Pani Barbary Michalak seniorzy mogli miło spędzić czas. Wspólne pogawędki przy stole zakończyły się odśpiewaniem kilku pieśni biesiadnych i tańcami. Radość ze wspólnego przebywania widoczna była wśród wszystkich zebranych.
W zorganizowanie uroczystości włączył się również w sposób szczególny, jeden z mieszkańców Pan Stanisław Posiadała.
Uroczystości Święta Odzyskania Niepodległości w gminie Stanin

Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym. 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska odzyskała niepodległość. W tym roku została obchodzona 95 rocznica odzyskania niepodległości.
Gminne uroczystości z okazji tego święta jak co roku odbyły się w Tuchowiczu. Uczestniczyły w niej władze samorządowe, na czele z Wójtem Gminy Stanin Krzysztofem Kazana, Radnymi Gminy Stanin, dyrektorami placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych, sołtysami.
O godzinie 10.00 w kościele Św. Marii Magdaleny w Tuchowiczu została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny. Dalsze uroczystości odbywały się przed pomnikiem a część artystyczna przygotowana przez uczniów szkół z terenu gminy na placu przy budynku Centrum Społeczno - Kulturalnym. Wójt Gminy Stanin wygłosił okolicznościowe przemówienie podkreślając znaczenie patriotyzmu w postawie obywateli w dzisiejszych czasach. Pod pomnikiem Poległych bohaterów w walce o wolną i niepodległą ojczyznę zostały złożone kwiaty przez władze gminy, organizacje polityczne, kombatanckie, jednostki OSP oraz młodzież.
Młodzież szkolna z Tuchowicza, Stanina, Sarnowa, Jonnika oraz Zagoździa przygotowała część artystyczną z okazji Narodowego Święta Niepodległości, którą z uznaniem podziwiali uczestnicy uroczystości. Wszyscy zgromadzeni na uroczystość śpiewali pieśni patriotyczne. Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy rozdali zebranym mieszkańcom gminy pamiątkowe flagi biało czerwone jako symbol obchodów uroczystości narodowych. Uroczystość odbyła się przy honorowej asyście Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, Organizacji Kombatanckich i szkół. Orkiestra dęta z Tuchowicza zagrała hymn państwowy.
Otwarcie remontowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 807

W dniu 07.11.2013r. w miejscowości Tuchowicz miało miejsce uroczyste otwarcie remontowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 807. Na otwarcie drogi przybyli licznie zgromadzeni goście z urzędów i instytucji centralnych, wojewódzkich oraz samorządowych jak również mieszkańcy gminy. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Jacek Sobczak, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Andrzej Gwozda, Wójt Gminy Stanin Krzysztof Kazana oraz Przewodniczący Rady Gminy Stanin Zofia Czubek. Inwestorem remontowanego odcinka było Województwo Lubelskie. Gminy Stanin z własnych środków opracowała dokumentację projektową na odcinku od km 52+800 do km 53+940 oraz od km 57+151 do km 60+600. Wartość udzielonej pomocy 66 420,00 zł. Dokumentację projektową na odcinku od km 60+600 do km 61+360 opracował Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie. Łączna wartość remontowanego odcinka to kwota 2 632 454,61 zł brutto. Łączna długość remontowanego odcinka 3,891 km.
Droga wojewódzka nr 807 jest niewątpliwie główną arterią komunikacyjna Gminy Stanin. Remont drogi znacząco przyczynił się do poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich jej użytkowników oraz do bezpieczeństwa mieszkańców Gminy. W znacznym stopniu przyczynił się również do poprawy dostępności komunikacyjnej głównych ośrodków miejskich – Łuków oraz do miejscowości gminnej – Stanin. Ponadto poprawa warunków drogowych na terenie gminy przyczynia się do stabilnego i zrównoważonego rozwoju regionu zarówno w aspekcie ekonomiczno-gospodarczym jak i socjalnym, ekologicznym oraz edukacyjnym.
WYJAŚNIENIE
dotyczące artykułów w Super Expressie

W nawiązaniu do artykułów zamieszczanych w czasopiśmie „ Super Express”- „ Oddajcie mi dzieci! NIEZWYKŁY APEL MATKI Straciła je, bo nie ma pracy!” oraz „ Nie widziałam braciszka od miesiąca” Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie informuje, iż rozpowszechniane przez gazetę informacje są całkowicie nieprawdziwe.
Opisane bulwersujące działania podejmowane jakoby przez pracowników GOPS w Staninie wobec rodziny Państwa Grażyny i Tadeusza Ch. nigdy nie miały miejsca.
Informuję, iż dane zawarte w artykule nie znajdują odzwierciedlenia w stanie faktycznym a zatem wyciągane wnioski są całkowicie nieprawdziwe.
Dziennikarz opisujący sprawę powinien wykazać się należytą starannością i rzetelnością w gromadzeniu i prezentowaniu informacji, tak aby nie wprowadzać czytelników w błąd.
Z uwagi na fakt, że większość danych dotyczących sytuacji życiowej osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej podlega ochronie prawnej niemożliwe jest merytoryczne odniesienie się do stawianych nam zarzutów.
Informuję, iż pracownicy socjalni udzielają wsparcia osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w postaci pracy socjalnej, pomocy materialnej, i innej pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej. W gminie Stanin z rodzinami przeżywającymi trudności opiekuńczo-wychowawcze od 2012 roku pracują asystenci rodziny. W sytuacji gdy występuje przemoc w rodzinie działania zgodne ze swoimi kompetencjami podejmują członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (policjant, kurator sądowy, pedagog szkolny, pracownik socjalny ).
Wyjaśniam, iż postanowienia sądu rodzinnego o umieszczeniu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych są podyktowane wyłącznie dobrem małoletnich dzieci i zabezpieczeniem ich prawidłowego rozwoju. Przesłanką do odebrania dzieci naturalnym rodzicom jest poważna dysfunkcja w prawidłowym funkcjonowaniu rodziny, nie zaś bieda czy bezrobocie rodziców.

Kierownik GOPS Stanin
/-/ Anna OstryszKOMUNIKAT
WPIS DO CEIDG WOLNY OD OPŁAT

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013r., poz. 672) wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.
Dokonanie wpisu do CEIDG, zarówno w zakresie rozpoczęcia wykonywania działalności, jak i jej zaprzestania, jest bezpłatne, a wszelkie oferty sugerujące potrzebę dokonania jakiejkolwiek opłaty w związku z wykorzystaniem wpisu w CEIDG są ofertami handlowymi, nie mającymi żadnego związku z rejestrem prowadzonym przez Ministra Gospodarki.
Dokonanie zatem żądanej zapłaty jest całkowicie dobrowolne. Nieuiszczenie opłaty nie rodzi żadnych skutków prawnych w CEIDG oraz wobec Ministra Gospodarki.
Podmioty te sugerują również konieczność dokonania polecenia przelewu na podane konto, w oparciu o informacje, że dany przedsiębiorca zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej i złożył wniosek o wykreślenie z CEIDG. Również te opłaty są ofertą handlową prywatnych firm i nie mają żadnego związku z CEIDG.
Wójt Gminy Stanin
/-/ Krzysztof KazanaO G Ł O S Z E N I EINFORMACJA
WÓJTA GMINY STANIN

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), informuję o wywieszeniu Wykazu nieruchomości, stanowiących własność Gminy Stanin, przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stanin, na stronie internetowej www.stanin.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.ugstanin.bip.lubelskie.pl).

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni, tj. od dnia 23 października 2013r. do dnia 12 listopada 2013r.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu /25/ 798 11 18 wew. 25 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Stanin, pok. nr 19.

Wykaz nieruchomości do sprzedaży - Czytaj więcej - informacja [pobierz plik .pdf]
Czytaj więcej - Zarządzenie nr 19.2013 [pobierz plik .pdf]


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ W GMINIE STANIN

W dniu 16 października w Zespole Szkół w Staninie odbył się Gminny Dzień Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli: dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy ze wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy oraz Wójt Gminy Stanin Pan Krzysztof Kazana, Zastępca Wójta Pani Ewa Niebrzegowska, Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Staninie Pan Piotr Michalak. Pan Wójt złożył wszystkim pracownikom oświaty okolicznościowe życzenia i wręczył przybyłym na uroczystość kwiaty. Zasłużeni dyrektorzy i nauczyciele otrzymali nagrody Wójta. Uroczystość uświetniła część artystyczna przygotowana przez dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Staninie pod przewodnictwem Pani Jolanty Skwarek, Pani Anity Koniecznej i Pani Anny Nowak. Spotkanie zakończono wspólnym obiadem.
O G Ł O S Z E N I E"Pamięć wciąż żywa"

W dniu 30 września 2013r. w Zespole Szkół w Zagoździu odbyła się uroczystość upamiętniająca Patrona szkoły – Stanisława Grafika. Przybyli liczni goście: rodzina Patrona – syn Ryszard z żoną, Józef Puderecki, proboszcz parafii Jedlanka ks. Piotr Kardas, Piotr Michalak – dyrektor ZEAs-u w Staninie, radny gminy Stanin – Piotr Szewczak oraz rodzice. Na gości czekała pięknie udekorowana sala gimnastyczna- efekt ten zawdzięczamy współpracy, zaangażowaniu i talentowi p. A. Sawczuk, I. Krasuskiej oraz p. A. Osiaka.

Czytaj więcej - informacja [pobierz plik .pdf]


Wizyta gości z sześciu krajów w ramach realizacji projektu Comenius

W dniach 23 – 27 października 2013 Zespół Szkół w Tuchowiczu miał zaszczyt gościć przyjaciół z projektu Comenius z następujących krajów: Turcji, Niemiec, Portugalii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii. Wcześniej odbywały się wyjazdowe wizyty partnerskie, a w tym roku przyszła kolej na wizytę w Polsce. Naszym nadrzędnym celem było przełamanie stereotypów o Polsce i Polakach ciągle funkcjonujących w Europie i na świecie oraz pokazanie dziedzictwa kulturowego i historycznego naszego kraju, co jest tematem przewodnim projektu. Cały tydzień wypełniony był różnego rodzaju atrakcjami. Staraliśmy się pokazać naszym partnerom wiele zabytków z naszego regionu oraz pokazać historię naszego kraju. Zadowolenie, podziękowania i miłe słowa gości na koniec tygodnia potwierdziły, że udało nam się osiągnąć założone cele.

Czytaj więcej - informacja [pobierz plik .pdf]


K O M U N I K A TGmina Stanin na Dożynkach Wojewódzkich

W niedzielę 15 września br. w Wisznicach w powiecie bialskim odbyły się Dożynki Wojewódzkie. Gminę Stanin na dożynkach reprezentowały dwie delegacje wieńcowe z miejscowości Stara Wróblina i Tuchowicza. W konkursie wieńców dożynkowych wzięły udział obydwa wieńce. Wieniec wykonany przez sołectwo Stara Wróblina przedstawia łódź rybacką wykonaną z różnego rodzaju zbóż, wokół łodzi ułożony został różaniec. Drugi wieniec z miejscowości Tuchowicz wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich z Tuchowicza przedstawia Serce Pana Jezusa a wykonany został z kłosów zbóż, chmielu, wrzosu, borówki, lnu oraz żywych kwiatów.

Mszę Świętą w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego w Wisznicach, celebrował Biskup Siedlecki Zbigniew Kiernikowski, który podziękował za pracę rolników. Po zakończonej Eucharystii ulicami Wisznic przeszedł uroczysty korowód z wieńcami dożynkowymi, złożony z delegacji powiatowych i gminnych pod przewodnictwem orkiestry dętej OSP w Rossoszu . Dalsze świętowanie miało miejsce na terenie miejscowego stadionu sportowego. Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman powitał przybyłych gości oraz wyraził słowa uznania dla rolników za trud włożony w uprawę roli. W programie nie zabrakło występów artystycznych. Na wojewódzkie święto plonów przybyło wiele delegacji z gmin i powiatów woj. lubelskiego.Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Gmina Stanin informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbest.” jest dotowana na podstawie umowy nr 164/2013/D/OZ z dnia 25.06.2013 r. i aneksu z dnia 03.07.2013r. zawartych z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.Nowa szafa sterownicza w stacji uzdatniania wody

Gmina Stanin informuje, że w stacji uzdatniania wody w Tuchowiczu zamontowana została nowa szafa sterownicza. Na dofinansowanie zadania pn. „Zakup szafy sterowniczej w automatycznej kontenerowej stacji uzdatniania wody w Tuchowiczu” udzielona została pożyczka na podstawie umowy Nr 21/2013/P/GW z dnia 25 czerwca 2013r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota pożyczki wynosi 41 000,00zł. Koszt całego zadania natomiast wyniósł 51 414,00zł.Regionalny Program Operacyjny 2007 - 2013"Zdrowo na sportowo"

W dniu 28 lipca 2013 roku w miejscowości Kosuty koło Stanina odbyła się impreza sportowo - rekreacyjna pn. „Zdrowo na sportowo”, która była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 oraz przy udziale środków własnych Gminy Stanin. Czytaj więcej - informacja [pobierz plik .pdf]Konkurs Eurolider

Uprzejmie informujemy, że ruszyła V edycja konkursu Eurolider. Celem konkursu jest wyróżnienie osób, które wykorzystując Fundusze Europejskie, prowadzą różnorodne przedsięwzięcia i zmieniają życie lokalnej społeczności.K O M U N I K A TWójt Gminy Stanin ogłasza konkurs wiedzy

W związku z realizacją projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Gmina Stanin ogłasza konkurs wiedzy nawiązujący swoją tematyką do w/w projektu.

Czytaj więcej: [pobierz plik .pdf]
Regulamin konkursu[pobierz plik .pdf]
Załącznik do regulaminu[pobierz plik .pdf]


Wnioski o oszacowanie strat w wyniku deszczu nawalnego, gradu.

Oświadczenie [pobierz plik .pdf]


Piknik Rodzinny

W niedzielę 30 czerwca 2013 roku od godz. 13 na placu Zespołu Szkół w Zagoździu odbył się Piknik Rodzinny zorganizowany przez ZS w Zagoździu pod patronatem Wójta Gminy Stanin i Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W tym roku rolę organizacyjną pełnili rodzice z miejscowości Wnętrzne.
Plac szkolny tego dnia był specjalnie przygotowany na tą okazję. Na scenie umieszczone były kolorowe materiały, kwiaty oraz plakat z sylwetkami rodziny. Czytaj więcej - informacja [pobierz plik .pdf]Burmistrz Pyrzyc
Do samorządów ginnych, powiatowych i wojewódzkich!Jubileusz 100-lecia powstania Jednostki OSP Tuchowicz

Jubileusz 100-lecia obchodziła 19 maja 2013 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchowiczu w gminie Stanin. Straż Ogniowa Ochotnicza w Tuchowiczu powstała w 1913 r., a jej inicjatorem był ówczesny dziedzic z Tuchowicza – Aleksy Hempel. Na uroczystości przybyło wielu dostojnych gości, przedstawicieli władz szczebla krajowego, wojewódzkiego, powiatowego, gminnego oraz jednostek straży pożarnych z terenu całego powiatu. Gości powitał Wójt Gminy Stanin Krzysztof Kazana. Swoją obecnością na uroczystości zaszczycili między innymi: wnuczka założyciela Jednostki OSP Tuchowicz Maria Magdalena Hempel, Wiceprezes Zarządu Głównego ZOSP RP dh Marian Starownik, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Leszek Świętochowski, Prezes WFOŚiGW w Lublinie Wojciech Piekarczyk, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Krzysztof Głuchowski, Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Łukowie Janusz Kozioł, Komendant Powiatowy PSP w Łukowie st. bryg. Andrzej Rusinek, Burmistrz Miasta Łuków Dariusz Szustek, Wicestarosta Powiatu Łukowskiego Krzysztof Tymoszuk, Przewodniczący Rady Powiatu w Łukowie Władysław Karaś, Radny Rady Powiatu w Łukowie Tadeusz Kopeć, Radni Gminy Stanin.

Czytaj więcej [plik .pdf]>>Zaproszenie do uczestnictwa w wyjeździe studyjnym

Uprzejmie informujemy, że w dniu 05 czerwca 2013 r. organizowany jest wyjazd studyjny dla lokalnych i potencjalnych liderów z obszaru LGD na teren powiatu bialskiego.
Celem wyjazdu jest zapoznanie się z dobrymi praktykami aktywności społecznej wsi.Zaproszenie- Czytaj więcej [plik .pdf]>>
Program wyjazdu - Czytaj więcej [plik .doc]>>
Karta zgłoszenia uczestnictwa - Czytaj więcej [plik .doc]>>


Uroczystość upamiętniająca 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

Powstanie Styczniowe, którego 150 rocznicę obchodzimy w tym roku, to jedno z najbardziej dramatycznych i ważnych wydarzeń w naszej historii nowożytnej. Podjęto tę walkę w skrajnie trudnych warunkach i była ona świadectwem wielkiej narodowej determinacji w dążeniu do odbudowania własnego, suwerennego państwa polskiego.

Uroczystość upamiętniająca 150 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego odbyła się 8 maja br. w Staninie. Uczestniczyły w niej władze samorządowe, na czele z Wójtem Gminy Stanin Krzysztofem Kazana, Zastępcą Wójta Gminy Ewą Niebrzegowską, Radnymi Gminy Stanin, dyrektorami placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych, sołtysami.

O godzinie 11.30 w kościele p. w. Trójcy Świętej w Staninie została odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny. Dalsze uroczystości odbywały się w Zespole Szkół w Staninie. Wójt Gminy Stanin wygłosił okolicznościowe przemówienie podkreślając postawy osób biorących udział w walkach powstańczych oraz znaczenie powstania styczniowego w historii polski. Uczniowie z Zespołu Szkół w Staninie przedstawili część artystyczną ukazującą obraz powstania styczniowego na terenie gminy Stanin. W uroczystościach uczestniczyli: Organizacje Kombatanckie, przedstawiciele szkół z terenu gminy.

1 z 10

W dniu 7 maja 2013r odbył się gminny konkurs „1 z 10” organizowany przez Wójta Gminy Stanin oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Staninie poświęcony 150 rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Celem konkursu było rozpowszechnienie wiedzy z zakresu powstania styczniowego na terenie powiatu łukowskiego oraz rozbudzenie zainteresowania historią naszego regionu. Odbył się on w centrum Społeczno-Kulturalnym w Staninie i przystąpiło do niego aż 25 uczniów. Konkurs wyróżnił się ogromną wiedzą uczestników którzy najpierw napisali test który miał wyłonić 10 najlepszych uczestników a decyzją komisji w której skład wchodzili: Przewodnicząca Rady Gminy Zofia Czubek, Wójt Gminy Krzysztof Kazana oraz Podinspektor ds. obrony cywilnej Anna Mućka przeszło 11 półfinalistów. Uczestnicy kolejno odpowiadali na pytania posiadając 3 szanse na dobrą odpowiedz. W finale udział wzięły 3 osoby które jako ostanie zachowały największa ilość szans, a są nimi:

I miejsce Patrycja Konieczna (ZS w Staninie)

II miejsce Kacper Warpas (ZS w Jeleńcu)

III miejsce Marcin Michalak (ZS w Tuchowiczu)

Nagrody zostały wręczone finalistom 8 maja na gminnych obchodach 150 rocznicy powstania styczniowego przez Wójta Gminy Stanin Krzysztofa Kazane który jest fundatorem nagrody głównej jaką był nowoczesny laptop oraz dyrektora Gminnej Biblioteki Publiczne Anetę Rosę.

Rekrutacja do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II".

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 kwietnia 2013 roku rozpocznie się rekrutacja do projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II".


Informacja o rekrutacji - Czytaj więcej [plik .pdf]>>
Regulamin - Czytaj więcej [plik .pdf]>>
Załącznik - Czytaj więcej [plik .pdf]>>


WÓJT GMINY STANIN
ogłasza

otwarty konkur